1. C281 01 Het tegenwoordige werk van Christus (Conferentie Wuppertal 2012) Ab Klein Haneveld 01:20:18
 2. C281 02 Het tegenwoordige werk van Christus (Conferentie Wuppertal 2012) Ab Klein Haneveld 01:24:04
 3. C281 03 Het tegenwoordige werk van Christus (Conferentie Wuppertal 2012) Ab Klein Haneveld 01:18:21
 4. C281 04 Het tegenwoordige werk van Christus (Conferentie Wuppertal 2012) Ab Klein Haneveld 01:09:38
 5. C281 05 Het tegenwoordige werk van Christus (Conferentie Wuppertal 2012) Ab Klein Haneveld 01:31:43
 6. C281 06 Het tegenwoordige werk van Christus (Conferentie Wuppertal 2012) Ab Klein Haneveld 01:14:05
 7. C281 07 Het tegenwoordige werk van Christus (Conferentie Wuppertal 2012) Ab Klein Haneveld 01:17:52
 8. C281 08 Het tegenwoordige werk van Christus (Conferentie Wuppertal 2012) Ab Klein Haneveld 01:16:59
 9. C281 09 Het tegenwoordige werk van Christus (Conferentie Wuppertal 2012) Ab Klein Haneveld 01:20:50
 10. C281 10 Het tegenwoordige werk van Christus (Conferentie Wuppertal 2012) Ab Klein Haneveld 01:12:45
 11. C281 11 Het tegenwoordige werk van Christus (Conferentie Wuppertal 2012) Ab Klein Haneveld 01:03:59
 12. C281 12 Het tegenwoordige werk van Christus (Conferentie Wuppertal 2012) Ab Klein Haneveld 01:11:01
 13. C281 13 Het tegenwoordige werk van Christus (Conferentie Wuppertal 2012) Ab Klein Haneveld 01:34:10

Doet de Heer nog wat in deze tijd? Veel gelovigen lijken daarvan alleen te overtuigen door zichtbare tekenen. Sommigen zoeken wonderen en lijken alleen daarmee te overtuigen van Zijn activiteit. Anderen willen min of meer in Zijn naam langs politieke of sociale weg alvast Zijn koninkrijk op aarde stichten. Weinigen lijken te beseffen waarmee de Heer sinds Zijn Hemelvaart – voor de wereld verborgen – bezig is. Het komt er eigenlijk op neer dat zij weten wat Hij ooit deed en nog gaat doen, al lopen over Zijn programma voor dat laatste de meningen nogal uiteen. Van het leven van de Heer Jezus tijdens Zijn wandeling op aarde, inclusief alle wonderen, alsmede Zijn lijden en sterven, zijn de meeste christenen wel op de hoogte. In mindere mate komt doorgaans Zijn opstanding ter sprake, waarmee het Nieuwe Verbond inging. Maar het tegenwoordige werk van Christus, onder dat Nieuwe Verbond der genade (nu de wet voorgoed is vervuld en heeft afgedaan), blijft onderbelicht. De verrezen Christus – Koning en Hogepriester (naar de ordening van Melchizedek) – verzamelt, heiligt en leidt Zijn Gemeente bijvoorbeeld. En met de wereld gaat Hij straks nog aan de slag.

“Wij hebben zodanige Hogepriester die gezeten is aan de rechterhand van den troon der Majesteit in de hemelen.”

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/