1. C285 01 Het Evangelie Ab Klein Haneveld 01:20:34
  2. C285 02 Het Evangelie Ab Klein Haneveld 01:18:33
  3. C285 03 Het Evangelie Ab Klein Haneveld 01:36:03

Vaak wordt het Evangelie (afgeleid van het Griekse woord euangelion) ‘blijde boodschap’ genoemd. ‘Goede boodschap’ zou beter zijn, want veel aspecten ervan zijn op zichzelf geen blijde tijding, maar wel onlosmakelijk onderdeel van een goed geheel. De kruisdood van de Heere Jezus bijvoorbeeld is welbeschouwd niet om blij van te worden, maar daarmee bracht Hij wel de schuld van de mens in de dood, zodat eeuwig leven mogelijk werd na Zijn opstanding. Het Evangelie, de boodschap van het Nieuwe Verbond, was al in het Oude Testament beloofd, eigenlijk van Genesis af. God maakte altijd Zijn plannen bekend en houdt Zich aan zowel Zijn beloften als Zijn waarschuwingen. In het Oude Testament is het verlossende werk van de Heer dikwijls aangekondigd. Over Hém gaat het in heel de Bijbel en het Evangelie. Niet over mensen, zoals vaak ten onrechte wordt gezegd. Gods Woord is er vóór, maar gaat niet – zeker niet voortdurend – óver mensen. Het is de boodschap dat de Zoon de door Hem verloren mensen zoekt, om die – als het schaap uit de gelijkenis – te redden. Hij verzamelt een volk voor Zijn Vader.

“Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten desgenen, die het goede boodschapt.”

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/