1. C287 01 Een veel beter verbond (Conferentie Wuppertal 2013) Ab Klein Haneveld 01:00:50
 2. C287 02 Een veel beter verbond (Conferentie Wuppertal 2013) Ab Klein Haneveld 01:08:05
 3. C287 03 Een veel beter verbond (Conferentie Wuppertal 2013) Ab Klein Haneveld 01:07:34
 4. C287 04 Een veel beter verbond (Conferentie Wuppertal 2013) Ab Klein Haneveld 01:08:31
 5. C287 05 Een veel beter verbond (Conferentie Wuppertal 2013) Ab Klein Haneveld 01:11:23
 6. C287 06 Een veel beter verbond (Conferentie Wuppertal 2013) Ab Klein Haneveld 00:57:46
 7. C287 07 Een veel beter verbond (Conferentie Wuppertal 2013) Ab Klein Haneveld 01:14:16
 8. C287 08 Een veel beter verbond (Conferentie Wuppertal 2013) Ab Klein Haneveld 01:12:46
 9. C287 09 Een veel beter verbond (Conferentie Wuppertal 2013) Ab Klein Haneveld 01:25:33
 10. C287 10 Een veel beter verbond (Conferentie Wuppertal 2013) Ab Klein Haneveld 01:15:25
 11. C287 11 Een veel beter verbond (Conferentie Wuppertal 2013) Ab Klein Haneveld 01:05:03
 12. C287 12 Een veel beter verbond (Conferentie Wuppertal 2013) Ab Klein Haneveld 01:15:23
 13. C287 13 Een veel beter verbond (Conferentie Wuppertal 2013) Ab Klein Haneveld 01:20:23

De diverse verbonden die God in de periode van het Oude Testament sloot – zoals met Abraham, Noach, Mozes en David – mondden uit in het Nieuwe Verbond. Dat werd van kracht bij de opstanding van de Heere Jezus Christus. Een béter verbond dan wat er tot dan was geweest, constateerde Paulus. Dat het zou komen was bedekt – in het Oude Testament al beloofd. Voor de via Mozes aan Israël gegeven wet was geen plaats meer na Christus’ verrijzenis. Hij had die, als nakomeling van Adam, door Zijn dood vervuld. De wet was tot op Christus, schreef Paulus. Die wet is volgens Petrus een ondragelijk juk gebleken. Een spiegel waarin de mens steeds ziet hoe vuil hij is, maar waarmee hij zich niet schoon kan wassen. Toch leven velen nog onder die wet. En zij stapelen regel op regel. Zowel Joden als christenen. ‘Onzinnig’, noemde Paulus dat, toen hij het zag bij de Galaten. Gelovigen zijn tot vrijheid geroepen.Om in die vrijheid de Heer te dienen, geenszins tot bandeloosheid.

“Van een zoveel beter verbond is Jezus Borg geworden.”

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/