1. C288 01 Veertien betere dingen Ab Klein Haneveld 01:06:49
  2. C288 02 Veertien betere dingen Ab Klein Haneveld 01:05:57
  3. C288 03 Veertien betere dingen Ab Klein Haneveld 01:11:36

Een beter, namelijk hemels, Vaderland dan gelovigen onder het Oude Verbond wacht Christus’ Gemeente. De leden ervan  leven onder het Nieuwe Verbond, ingegaan bij Zijn opstanding. Het Vaderland is één der veertien betere dingen in de brief aan de Hebreeën. Dat Bijbelboek wordt vaak moeilijk genoemd, waarschijnlijk omdat het niet aansluit bij kerkelijke belijdenissen, die (ook) vasthouden aan het Oude Verbond van de door Christus vernietigde wet. De Mensenzoon, de Heere Jezus, werd door God lager dan engelen gesteld, maar bij Zijn opstanding tot Zoon en Erfgenaam verhoogd. Hij bereidde Zijn mede-erfgenamen een nieuwe loopbaan: van kind (onder wet) zijn zij tot volwassenheid en erven geroepen. Tot geloof komen, is van dat traject het begin. Er zijn overigens erfgenamen die niet of nauwelijks erven, hun vrijheid misbruiken en God niet dienen. De mens wenst een dictator met regels. Hij kan vrijheid niet aan, die verantwoordelijkheid meebrengt. Daardoor ontstonden instituties, die minder zicht op het Woord geven. De hemelse positie van de hedendaagse gelovigen onderscheidt hen van die onder het Oude Verbond.

“Zo laat ons dan tot Hem uitgaan buiten de legerplaats, Zij smaadheid dragende.”

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/