1. C290 01 Wijsheid en IJdelheid Ab Klein Haneveld 01:23:02
  2. C290 02 Wijsheid en IJdelheid Ab Klein Haneveld 01:29:40
  3. C290 03 Wijsheid en IJdelheid Ab Klein Haneveld 01:13:57

Door de wereld als wijsheid aangeprezen filosofie heet in de Bijbel ijdelheid. Wijsbegeerte is een abstracte wetenschap, gebaseerd op fictie. Die gaat er aan voorbij dat de tegenwoordige wereld niet het eindproduct van Gods – door een mens niet te bedenken – plan is. Terwijl filosofen zoeken naar de (ten diepste toch door hen ontkende) zin van het bestaan, maar de Schepper daarvan ontkennen, geeft de Bijbel daar zicht op. Het beginsel van het leven ligt vast in de niet door mensen bedachte Godheid. Helaas tendeert theologie veelal in de richting van filosofie. In feite bedreef de slang in het Paradijs al theologie door te zeggen iets toch eigenlijk beter te weten dan Gods Woord. Salomo, type van Christus, begeerde een verstandig hart om God en zijn volk te dienen. De Heer die hem dat gaf, wil dat gelovigen wijsheid en waarheid (uit-)leven. Licht en waarheid zijn in Christus gekomen. Gods Woord bevat geloofspraktijk, die haaks staat op elke wereldse filosofie. Christus zélf is de Waarheid, waarin het leven ligt. Het is aan de mens die te leren kennen of zich te beperken tot de ijdelheid van de wereld.

“Die wetenschap vermeerdert, vermeerdert smart.”

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/