1. C296 01 Leiding en lot Ab Klein Haneveld 01:20:55
  2. C296 02 Leiding en lot Ab Klein Haneveld 01:17:40
  3. C296 03 Leiding en lot Ab Klein Haneveld 01:12:59

Terwijl vele gelovigen betuigen dat hun leven door God wordt geleid, worden anderen gefrustreerd door de constatering dat bij hen tijd en toeval (Pred.9:11) hun leven bepaalt en die goddelijke leiding kennelijk ontbreekt. Hoe zit dat eigenlijk? Deze vraag grijpt dieper dan men zou denken. Zij brengt ons bij de aloude discussie omtrent de verantwoordelijkheid van de mens voor zijn eigen leven. Woont in hem werkelijk niets goeds en is hij geneigd tot alle kwaad? (Calvijn). Is hij verantwoordelijk voor zijn eigen zaligheid? En als vervolg daarop: Is de gelovige verantwoordelijk voor zijn eigen leven, of wordt hij geleid door iets of iemand anders? Voordat u antwoord probeert te geven op deze vragen: bedenk dat een immense hoeveelheid filosofische literatuur over dit onderwerp is gepubliceerd in de loop der eeuwen. Maar zonder een oplossing te geven voor de levensvragen van de gelovige. En daarom gaan velen gebukt en tobbend door het leven. Wordt het niet eens tijd om los van traditionele vooroordelen te luisteren naar wat God Zelf in Zijn Woord hierover heeft gezegd en beloofd?

“Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.”

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/