1. C298 01 Gemeentelijke Gaven Ab Klein Haneveld 01:27:13
  2. C298 02 Gemeentelijke Gaven Ab Klein Haneveld 01:27:53
  3. C298 03 Gemeentelijke Gaven Ab Klein Haneveld 01:27:02

De functie en betekenis van de tekenen, zoals gedaan door Jezus en de apostelen was het thema van de voorgaande studiedag (C297 ” Tongen, Tekenen en Tijden.”). Niettemin bereikten ons sindsdien enige vragen met betrekking tot dit onderwerp. Speciaal waar de wonderen van genezing blijkbaar deel uitmaken van de zogeheten geestelijke gaven, die in de Gemeente zouden functioneren. Maar wat de Bijbel leert over deze gaven heeft niet slechts betrekking op de zozeer gewenste wonderen, maar op het functioneren van álle – verschillende – leden in hetzelfde Lichaam. Een correct verstaan van de ware aard van ” de éne algemene Christelijke Kerk ” is noodzakelijk om deze gaven ook daadwerkelijk te laten functioneren. Statuten, reglementen en kerkorden hebben helaas het werk van de levende Christus veronachtzaamd en het organisme vervangen door organisatie. Met alle gevolgen van dien.

“Van de geestelijke gaven, broeders, wil ik niet dat gij onwetende zijt.”

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/