1. C303 01 Jakob-Israël Ab Klein Haneveld 01:13:26
  2. C303 02 Jakob-Israël Ab Klein Haneveld 01:14:58
  3. C303 03 Jakob-Israël Ab Klein Haneveld 01:19:22

Aanvankelijk was hij net als zijn vader geen ondernemer. Zijn geschiedenis neemt ook eigenlijk pas een aanvang als hij op 77-jarige leeftijd met moeders hulp het eerstgeboorterecht afhandig maakt van zijn tweelingbroer Ezau. En dan begint zijn tweede leven. Na twee decennia doorgebracht te hebben in het buitenland bij zijn oom Laban, keert hij als een rijk man terug met vrouwen en kinderen en have en goed. Zijn naam Jakob wordt aangevuld met die van Israël en daarmee begint de volgende episode in het leven van deze aartsvader, die heel wat te stellen kreeg met zijn zonen en kleinzonen, totdat de hele familie na 33 jaren migreerde naar Egypte. Daar leefde Jakob/Israël nog 17 jaren, verdeelde zijn erfenis over verschillende zonen, en stierf op 147-jarige leeftijd. Een boeiende geschiedenis van een geplaagd man. Maar wie realiseert zich nog, dat deze man de stamvader is van “een volk, ja een hoop der volken” en dat zijn geschiedenissen profetische illustraties zijn van wat die volken zou wedervaren tot op de dag van vandaag?

“Twee volken zullen zich scheiden.”

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/