1. C317 01 Normen en Waarden Ab Klein Haneveld 01:10:49
  2. C317 02 Normen en Waarden Ab Klein Haneveld 01:15:53
  3. C317 03 Normen en Waarden Ab Klein Haneveld 01:16:21

Het idee van vooruitgang (progressie, progressiviteit) moge dan in onze tegenwoordige tijd overheersend zijn in het menselijk denken en bedrijf, maar de klassieke oudheid kende het begrip niet. Integendeel. Eerder kende men een gouden tijdperk aan het begin van de geschiedenis, waarna mens en wereld vervielen tot degeneratie en verloedering. Zoals in de Bijbel! Van paradijs tot barbarij. Een aflopende lijn. En in hindoeisme en boeddhisme werd en wordt de geschiedenis beschouwd als in zichzelf terugkerend en repeterend. Een cirkel. Het idee van vooruitgang (de oplopende lijn) werd ontwikkeld in de dagen van “de verlichting” sinds eind 17-de eeuw en werd fysiek uitgewerkt in de evolutieleer en die van de oerknal. Sindsdien moeten wij progressief zijn en de vooruitgang helpen om niet achter te lopen en gedateerd te raken. Terwille van de vooruitgang moesten ook de bestaande “heilige huisjes” en “taboe’s” worden af- en doorgebroken. Die gingen al te lang mee en dienden daarom te verdwijnen. Daarmee verdwenen ook de “normen en waarden”, kortom alle dingen die betrouwbaar en waardevol zijn. Maar mocht u ze zoeken, ze zijn te vinden in “het eeuwig blijvende Woord van God”.

 

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/