1. Coll 002 01 De Leer der Verlossing; Vrijgesproken tot dienst Ab Klein Haneveld 01:03:17
  2. Coll 002 02 De Leer der Verlossing; Vrijgesproken tot dienst Ab Klein Haneveld 01:09:49
  3. Coll 002 03 De Leer der Verlossing; Vrijgesproken tot dienst Ab Klein Haneveld 01:05:42
  4. Coll 002 04 De Leer der Verlossing; Vrijgesproken tot dienst Ab Klein Haneveld 01:11:26

De leer der verlossing; Vrijgesproken tot dienst.
De verlossing van een christen is gebaseerd op de wet, hoewel hij daaronder niet (meer) leeft. Overeenkomstig oudtes-tamentische juridische kaders was Jezus van Nazareth, als hoogste familielid van de mensheid, gerechtigd op te treden als (ver)Losser. Hij betaalde een prijs, door heerlijkheid op te geven. Daarmee verontreinigde Hij Zich. Zijn lijden en sterven bracht vergeving voor alle mensen, maar alleen wie gelooft krijgt deel aan Zijn nieuwe leven, bewerkt door Zijn opstanding. Evenals Hij leefden de christenen eerst onder slavernij (van o.a. wet, dood en zonde), maar werden zij door Zijn opstanding bevrijd. Maar omdat zij God lief hebben dienen zij Hem vrijwillig.

“Bij de Heere is veel (ver)lossing.”

 

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/