1. Coll 003 01 De Heilige Geest Ab Klein Haneveld 01:10:56
  2. Coll 003 02 De Heilige Geest Ab Klein Haneveld 01:01:39
  3. Coll 003 03 De Heilige Geest Ab Klein Haneveld 01:04:31
  4. Coll 003 04 De Heilige Geest Ab Klein Haneveld 01:12:18

Zoals de Heere Jezus Christus het zichtbare Beeld van de éne onzienlijke Godheid was en zal zijn, is de Heilige Geest Diens onzichtbare werkzame kracht. De term Heilige Geest is in de Bijbel altijd gerelateerd aan Christus. Hij is de Geest van Christus, Die het nieuwe leven wekt, waarvan de opstanding van Christus de primaire manifestatie was. Geen persoon is die Geest, maar wel Iemand. Per definitie Zelf verborgen, maar de resultaten van wat Hij doet zijn wel degelijk waar-neembaar. Op de Pinksterdag hoorde en zag men tekenen van de Heilige Geest, Die al met Pasen was uitgestort. Die uitstorting wordt voltooid in de komende “Duizend Jaren”. “Dat Hij u geve de Geest van wijsheid en openbaring.”

 

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/