1. Coll 004 01 De Wereldrijken Ab Klein Haneveld 01:04:08
  2. Coll 004 02 De Wereldrijken Ab Klein Haneveld 01:02:48
  3. Coll 004 03 De Wereldrijken Ab Klein Haneveld 01:07:30
  4. Coll 004 04 De Wereldrijken Ab Klein Haneveld 01:06:11

(Kaart Wereldrijken)

Wat ooit was bedoeld als centrum van de wereld, zal dat binnenkort opnieuw zijn. Het herbouwde Babel, vanwaar de antichrist regeert, die alle dan bestaande ideologieën in één wereldreligie laat opgaan. Een dergelijke universele cultuur en filosofie voor heel de wereld was ook het streven van het Griekse Rijk, één der grote rijken waaraan in successie een einde kwam. Babel, waar opnieuw die Griekse contouren zich zullen aftekenen, wordt hoofdstad van het laatste imperium, dat vooraf gaat aan het aan David beloofde eeuwige Koninkrijk. Nú al existeert dat in de hemel en gelovigen zijn daarvan ingezetenen met volledige burgerrechten.

“God heeft in hun hart gegeven dat zij hun koninkrijk het beest zouden geven, totdat…..”

 

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/