1. Coll 006 01 De Leer der verborgenheid: niet voor ieders oog bestemd Ab Klein Haneveld 01:05:39
  2. Coll 006 02 De Leer der verborgenheid: niet voor ieders oog bestemd Ab Klein Haneveld 01:04:41
  3. Coll 006 03 De Leer der verborgenheid: niet voor ieders oog bestemd Ab Klein Haneveld 01:06:17
  4. Coll 006 04 De Leer der verborgenheid: niet voor ieders oog bestemd Ab Klein Haneveld 01:13:24

Onzichtbaar voor het oog van de door Hem losgelaten wereld werkt God in deze tijd. Buiten die duisternis maakt Hij Zich bekend aan gelovigen, zoals de Heere Jezus dat deed met gelijkenissen, die – anders dan doorgaans wordt beweerd – niet waren bedoeld om Gods plan te verklaren, maar om dat te verhullen. De “verborgenheid” was altijd essentieel daarin. De nieuwtestamentische apostelen en profeten hadden de taak te openbaren wat in het Oude Testament daarover nog verborgen was, inclusief de kruisdood en opstanding van de Heere Jezus. De Gemeente, een nog in de hemel verborgen volk, deelt in de geestelijke, naar aardse maatstaven onzichtbare, zegeningen. Want de verborgen waarheid heeft God bereid voor wie Hem liefhebben. Aan wie daarvoor geen interesse heeft, maakt Hij Zich ook niet bekend.

“Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der verborgenheid.”

 

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/