1. Coll 007 01 Ultra-dispensationalisme & Alverzoening Ab Klein Haneveld 01:09:20
  2. Coll 007 02 Ultra-dispensationalisme & Alverzoening Ab Klein Haneveld 01:05:30
  3. Coll 007 03 Ultra-dispensationalisme & Alverzoening Ab Klein Haneveld 01:00:59
  4. Coll 007 04 Ultra-dispensationalisme & Alverzoening Ab Klein Haneveld 01:22:07

Een extreem doorgevoerde en daardoor niet meer duidelijk op bijbelse gronden gefundeerde leer der bedelingen, officieel ultra-dispensationalisme genoemd, draagt het gevaar in zich uit te monden in de opvatting dat tenslotte ieder mens wordt behouden. Die leerstellige weg blijkt vooral geplaveid met filosofie. Ook als men daarmee het eindstation van de leer der alverzoening niet bereikt, ontstaat toch onschriftuurlijk gedachtengoed, zoals de suggestie dat de meeste brieven in het N.T. niet rechtstreeks bestemd zijn voor christenen. Voorts zouden er twee Gemeenten bestaan, in plaats van het ene Lichaam van Christus. Tegenover de uiterst magere onderbouwing van deze leringen staat een overvloed aan bijbelse informatie om die te ontmaskeren.

“Laat u met God verzoenen.”

 

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/