1. Coll 010 01 Engelen en Demonen Ab Klein Haneveld 01:05:49
  2. Coll 010 02 Engelen en Demonen Ab Klein Haneveld 01:02:57
  3. Coll 010 03 Engelen en Demonen Ab Klein Haneveld 01:04:37
  4. Coll 010 04 Engelen en Demonen Ab Klein Haneveld 01:12:31

Terwijl engelen “boodschappers” zijn en zich kunnen materialiseren, dus over een lichaam beschikken, zoeken demonen – in de Bijbel “boze geesten” genoemd – aardse lichamen. Zowel God als de duivel beschikt over engelen. Als in deze tijd engelen verschijnen, zijn dat doorgaans “engelen des lichts” in dienst van satan. Demonen zijn geesten van personen uit de door God veroordeelde en vernietigde oude wereld, die voor de huidige bestond. Zij willen de mens wiens lichaam zij gebruiken volledig besturen. Daardoor ontstaat krampachtig gedrag van de betrokkenen. Vaak met een religieus karakter, want religie (niet te verwarren met ge-loof in Christus) is een satanisch wapen om mensen het zicht op de vrijheid in de Heer te ontnemen. Alleen Gods Woord geeft daarop de overwinning.

“Gelooft niet iedere geest, maar beproeft of zij uit God zijn.”

 

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/