1. Coll 016 01 De Tempel(s) Ab Klein Haneveld 00:59:35
  2. Coll 016 02 De Tempel(s) Ab Klein Haneveld 00:59:51
  3. Coll 016 03 De Tempel(s) Ab Klein Haneveld 01:04:39
  4. Coll 016 04 De Tempel(s) Ab Klein Haneveld 01:11:41

Na de Tabernakel en drie zichtbare stenen versies in successie, is de Gemeente de vijfde Tempel. Die wordt door Christus Zelf gebouwd, met de gelovigen als “levende stenen” en Hij Zelf als het Hoofd. Anders dan Israël, dat een tempel hád, vormen de leden het Lichaam van Christus er zelf één. De vier voorgaande aardse tempels verwezen naar die huidige geestelijke. In hun ultieme typologische betekenis waren zij een beeld van de schepping, waarin God woont. Het Heilige refereerde aan het aardse, het Heilige der Heiligen aan het hemelse. Naar analogie van de Mozaïsche wet is ook de stenen tempel vernietigd en vervangen. De Rots, waarop de nieuwe, de Gemeente, wordt gebouwd, is door de Joden verworpen. En dat doet iedereen die zich stoot aan het in die tempel bewaarde Woord.

“Zo wordt gij als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis.”

 

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/