1. Coll 025 01 Gods tegenstander Ab Klein Haneveld 01:01:12
  2. Coll 025 02 Gods tegenstander Ab Klein Haneveld 00:58:30
  3. Coll 025 03 Gods tegenstander Ab Klein Haneveld 01:02:53
  4. Coll 025 04 Gods tegenstander Ab Klein Haneveld 01:17:46

Satan, duivel, boze. Met veel namen wordt in de Bijbel Gods tegenstander aangeduid. Hij is de personificatie van het kwaad, zoals Christus die van de Godheid. Beiden zijn in de toekomst zichtbaar op aarde: de Heer in Zijn verheerlijking, na de opname van de Gemeente, satan in zijn vernedering, als hij uit de hemel is geworpen en verschijnt in de gedaante van de antichrist en “koning van Babel.” Hij streeft naar een positie boven God en dus boven Diens Woord. Om verwarring te zaaien bedient hij zich overigens wel van dat Woord, louter om daaraan een andere uitleg te geven. Een methode ook die menige theoloog lijkt te hanteren. Op de leugen van satan hebben gelovigen, in navolging van de Heere Jezus, alleen de Waarheid als antwoord: “er is geschreven.” Dat kan nooit zijn wat de mens zélf bedenkt. Satan, de god van deze eeuw, regeert nu nog de wereld en is haar inspirator. Wie dáár God denkt te vinden, komt bij satan uit. Weliswaar heeft Christus de wereld overwonnen, maar de totale uitwerking daarvan moet nog komen.

“Al wat uit God geboren is overwint de wereld.”

 

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/