1. Coll 027 01 Symboliek in de natuur Ab Klein Haneveld 01:00:08
  2. Coll 027 02 Symboliek in de natuur Ab Klein Haneveld 01:05:46
  3. Coll 027 03 Symboliek in de natuur Ab Klein Haneveld 00:59:02
  4. Coll 027 04 Symboliek in de natuur Ab Klein Haneveld 01:07:44

Edelstenen, seizoenen, vogels, bijenvolken, dolfijnen. Enz., enz. Wie er oog voor kreeg, ziet in al die onderdelen van de natuur een verwijzing naar de Schepper en wat Hij ons heeft to zeggen. Tot op zekere hoogte openbaart Hij Zich in de schepping. Hij heeft er iets van Zijn Wezen in uitgedrukt. De zichtbare dingen getuigen van de onzienlijke, zodat de mens door de natuur God en dus de waarheid kon kennen. Omdat de wereld geen interesse toonde voor die beschikbare kennis, heeft zij zich ervan gedistancieerd. Het schepsel stelde zijn vertrouwen op zichzelf, maar is volgens de Bijbel met to verontschuldigen. Inmiddels is veel van de kennis over de zichtbare afdruk van Gods handtekening verdwenen en laat Hij al vele eeuwen niets meer van Zich horen. Hij trok Zijn conclusies uit het feit dat de wereld Hem afwees. Maar gelovigen mogen de waarheid van Gods Woord ook in de zienlijke dingen ontdekken.

“Want Zijn onzienlijke dingen worden uit de schepselen verstaan en doorzien.”

 

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/