1. Coll 032 01 Het Koninkrijk in het O.T. Ab Klein Haneveld 01:04:13
  2. Coll 032 02 Het Koninkrijk in het O.T. Ab Klein Haneveld 01:11:06
  3. Coll 032 03 Het Koninkrijk in het O.T. Ab Klein Haneveld 01:14:01
  4. Coll 032 04 Het Koninkrijk in het O.T. Ab Klein Haneveld 01:15:24

Gods plan mondt uit in de heerschappij van Christus op aarde. Hij ging na Zijn dood en opstanding naar de hemel, om eens met Zijn Gemeente hier terug te keren en Israël tot bekering te brengen. Over Zijn nu nog verborgen, maar in de toekomst geopenbaarde koninkrijk wordt heel de Bijbel door gesproken. Zoals Adam een beeld is van de Koning die ooit zou komen, is de hof waarin hij leefde dat van het Koninkrijk. De Heere Jezus Christus is als Zoon des Mensen de wettige erfgenaam van Adam en David, zodat hij recht heeft op de (ook aardse) troon. Hij kwam eerst voor de redding van zondaren, maar reeds tegen de achtergrond van een nog te bouwen koninkrijk, waarvan ook een bekeerd (overblijfsel van) Israël deel zal uitmaken. Dat rijk heeft een hemels karakter en dito oorsprong, maar zal ook op aarde worden gevestigd. Over de komende Koning spreekt het Oude Testament, maar ook over degenen die bij Hem horen of – zoals de Schrift het zegt – ‘in Christus’ zijn. De Steen, die Christus is, zal weldra heel de aarde vullen.

“Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion.”

 

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/