1. Coll 033 01 Het Koninkrijk in het N.T. Ab Klein Haneveld 01:04:43
  2. Coll 033 02 Het Koninkrijk in het N.T. Ab Klein Haneveld 01:02:00
  3. Coll 033 03 Het Koninkrijk in het N.T. Ab Klein Haneveld 01:08:09
  4. Coll 033 04 Het Koninkrijk in het N.T. Ab Klein Haneveld 01:02:42

Gods al bij Adam begonnen spreken over Zijn – door profeten herhaaldelijk aangekondigde – Koninkrijk wordt in het Nieuwe Testament voortgezet. Daar vindt men er diverse termen voor, waarvan de uitdrukking ‘Koninkrijk Gods’ het meest voorkomt. Het heeft een hemels karakter, brak aan bij de opstanding van de Heere Jezus Christus, maar zal pas in de toekomst openbaar worden. Dan manifesteert de nu nog in de hemel vertoevende Zoon, aan Wie het door God gebouwde rijk is gegeven, zich daarmee ook op de aarde. Hij beschikt daartoe over een zowel hemelse als aardse afstamming. Behalve van God, is Hij Zoon van David en Adam. De Gemeente kent Hem nu al als Koning, maar heeft tegelijk een intiemere relatie met Hem. Hij noemt degenen die in Hem geloven Zijn broeders en is hun Hogepriester. Kort nadat Johannes de Doper predikte dat het Koninkrijk nabij was gekomen, werd het ook werkelijk gevestigd. In feite was het tenslotte niet Johannes, maar de Heere Jezus, Die de weg van de Messias – de opgestane Gezalfde – voorbereidde.

“Uw koninkrijk kome, gelijk in de hemel, zo ook op de aarde.”

 

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/