1. Coll 037 01 De dag des Heeren Ab Klein Haneveld 01:05:31
  2. Coll 037 02 De dag des Heeren Ab Klein Haneveld 01:04:11
  3. Coll 037 03 De dag des Heeren Ab Klein Haneveld 01:03:46
  4. Coll 037 04 De dag des Heeren Ab Klein Haneveld 01:19:44

De uitdrukking ‘De dag des Heeren’, waarmee men in christelijke kring ten onrechte veelal op de zondag doelt, wordt in de Bijbel niet gebruikt om een etmaal of andere periode aan te duiden, maar een reeks van gebeurtenissen. Er zijn voor de term in de Schrift overigens tal van synoniemen te vinden, zoals Toorn des Heeren, Toekomst des Heeren en Schrik des Heeren. Zij verwijzen alle naar het komende oor-deel over de gehele mensheid, te beginnen met de 3,5 jaar durende verdrukking van Israël aan het einde van de zogenaamde ‘zeventigste week van Daniël’ en de verduistering van zon, maan en sterren. ‘De dag des Heeren’ markeert de manifestaties die verband houden met het orde op zaken stellen op aarde, zoals in de hemel, door Christus en liquidatie van de dan heersende antichrist. Dat gebeurt bij Zijn wederkomst, samen met Zijn Gemeente. Die ziet de facto dan ook niet dáárnaar uit, maar naar haar er [zeven jaar eerder] aan voorafgaande opname.”

“Hij zal komen en Zijn loon zal bij Hem zijn.”

 

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/