1. Coll 002 01 De Leer der Verlossing; Vrijgesproken tot dienst Ab Klein Haneveld 01:03:17
  2. Coll 002 02 De Leer der Verlossing; Vrijgesproken tot dienst Ab Klein Haneveld 01:09:49
  3. Coll 002 03 De Leer der Verlossing; Vrijgesproken tot dienst Ab Klein Haneveld 01:05:42
  4. Coll 002 04 De Leer der Verlossing; Vrijgesproken tot dienst Ab Klein Haneveld 01:11:26

De leer der verlossing; Vrijgesproken tot dienst
De verlossing van een christen is gebaseerd op de wet, hoewel hij daaronder niet (meer) leeft. Overeenkomstig oudtestamen-tische juridische kaders was Jezus van Nazareth, als hoogste familielid van de mensheid, gerechtigd op te treden als (ver)Losser. Hij betaalde een prijs, door heerlijkheid op te ge-ven. Daarmee verontreinigde Hij Zich. Zijn lijden en sterven bracht vergeving voor alle mensen, maar alleen wie gelooft krijgt deel aan Zijn nieuwe leven, bewerkt door Zijn opstan-ding. Evenals Hij leefden de christenen eerst onder slavernij (van o.a. wet, dood en zonde), maar werden zij door Zijn op-standing bevrijd. Maar omdat zij God lief hebben dienen zij Hem vrijwillig.

“Bij de Heere is veel (ver)lossing.”

 

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/