Bijbelse Panorama´s

Om de Bijbelstudies te ondersteunen zijn er door ons een aantal Bijbelse schema’s opgesteld. De oorspronkelijke schema’s uit 1996 zijn door ons in een nieuw jasje gestoken en opnieuw uitgebracht. De schema’s zijn voorzien van commentaar en veel tekstverwijzingen. Deze schema’s kunnen erg behulpzaam zijn bij het bestuderen van de Heilige Schrift en het vasthouden van de “rode draad” van diverse Bijbelse onderwerpen.

Deze onderwerpen zijn ook opnieuw uitgebracht in de brochure “Bijbels Panorama” en hier gratis te bestellen. De brochure bevat 20 bladzijden in A4 formaat.

BP Brochure v1.8 WEB

Giften? Altijd welkom!

Mocht u dit werk willen ondersteunen dan bent u vrij 
om een bijdrage of onkostenvergoeding te storten op:

rek.nr: NL34ABNA0584609345 t.n.v. H. Lucas
t.a.v. Bijbels Panorama
De BIC code van ABN AMRO is ABNANL2A

Wij willen u langs deze weg hartelijk danken!

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/