Bestel hier Gratis Bijbelstudies op Mp

Hoe te bestellen?

Mocht u belangstelling hebben voor de bovenstaande Bijbelstudies in Mp3, dan kunt het onderstaande bestelformulier invullen en naar ons verzenden.
WIj verzenden de studies bij voorkeur met Wetransfer, waarna u al de bestelde studies via een link in de email kunt downloaden. Het voordeel hiervan is dat u niet alle studies handmatig hoeft te downloaden.

Ook is het overgrote deel van deze versie in tracks ingedeeld, zodat u ze desgewenst ook op audio cd kunt branden.

Wilt u de studies liever niet per mail ontvangen maar bijvoorbeeld op cd? Dat kan ook. Wij stellen dan voor u één of meerdere cd’s samen met daarop de gewenste Bijbelstudies op mp3-formaat.
Wilt u de bijbellezingen liever op standaard audio cd’s ontvangen, dan kunt u die hier bestellen.

Gratis?  Ja, Gratis!

Ons doel is om het Woord van God weer onder de gelovigen te brengen.
Om hiervoor de drempel zo laag mogelijk te houden willen wij, zo lang het mogelijk is, deze service gratis aan u verstrekken.

Hoeveel mag ik bestellen?

Wilt u bij bestellingen van Mp-3 bijbelstudies, er rekening mee houden dat er op één cd ± 13 bijbelstudies staan van ongeveer 80 – 90 minuten, en dat u deze niet allemaal tegelijk kunt beluisteren?

LET OP ! U kunt maximaal 5 cd’s per keer bestellen, m.u.v. bijbelboeken/brieven die uit meerdere cd’s bestaan. Deze worden compleet, en in één keer geleverd.

DE BIJBELSTUDIES ZIJN OOK RECHTSTREEKS ONLINE TE BELUISTEREN OP DE PC, TABLET OF TELEFOON.
Klik daarvoor hier 

Wij zien u graag terug als regelmatige bezoeker en u bent vrij om na verloop van tijd weer een nieuwe bestelling te plaatsen. Wij behouden ons het recht voor om te grote bestellingen in één keer, en bestellingen kort achter elkaar, in te korten, cq (tijdelijk) te weigeren.

DIT IS VOOR ONS DE ENIGE MANIER, OM HET GRATIS AAN TE KUNNEN BLIJVEN BIEDEN!

DVD’s zijn uitsluitend bedoeld voor de door ons aangegeven studies!

Giften? Altijd welkom!

Mocht u dit werk willen ondersteunen dan bent u vrij 
om een bijdrage of onkostenvergoeding te storten op:

rek.nr: NL34ABNA0584609345
t.a.v. Bijbels Panorama

Wij willen u langs deze weg hartelijk danken!

(Onderaan de pagina kunt u de bestelnummers en adresgegevens doorgeven.)

Losse Onderwerpen

NummerOnderwerpAantal
A 663Oud nieuws. (1) info
A 662Jesaja vandaag. (1) info
A 661Profetische feesten. (1) info
A 660De leugen regeert. (1) info
A 659Geen peptalk maar Evangelie. (1) info
A 658Efeze. 4De gevangenis gevangen. (1)
A 657Ware vrijheid. (1) info
A 656Opgestaan! (1) info
A 655Gal.3, 4De wet is voor kinderen. (1) info
A 6541Pet.1Op weg naar de erfenis. (1) info
A 6532Pet.1Fabels of waarheid? (1) info
A 652Bedekking en Verzoening. (1) info
A 651M/V. (1) info
A 650FmnOnésimus, de slaaf. (1) info
A 649Op.19De Ruiter op het witte paard. (1) info
A 648Trofimus en Sergius Paulus. (1) info
A 6472Thes.1Wederkomst van de gemeente (1) info
A 646Wil de échte bruid opstaan? (1) info
A 645Joh.1Rijzen en dalen. (1) info
A 6441Joh.1Zonden niet gedenken (1) info
A 6432Thes.1Geloven en lijden (1) info
A 642Het doel van de roeping. (1) info
A 641Aan tafel (1) info
A 640De Gemeente, een uitzonderlijk volk. (1) info
A 639Hebr. 12 Getuigen van toen (1) info
A 638 Troas en Europa (1) info
A 6371Thes. 5Heiliging in Drievoud (1) info
A 636Verlost en afvallig (1) info
A 635Luk. 1Kribbe en Kroon (1) info
A 634Zaligheid (1) info
A 633Rom. 4Gerechtvaardigd door geloof alleen (1) info
A 632Opb. 3Filadelfia (1) info
A 631Jes. 40Troost troost mijn volk (1) info
A 6301Thess. 5Gedenkt uw voorgangeren (1) info
A 629Heb.13Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde (1) info
A 628Rom. 3Wij bevestigen de Wet (1) info
A 6271Thes. 5Tekenen der Tijden (1) info
A 6262Kor. 2Geen water bij de wijn (1) info
A 625Hebr. 10Onvermogende offers (1) info
A 6241Kor.11Verkondigt de dood des Heeren (1) info
A 623Joh. 14Het Vaderhuis (1) info
A 622Opb. 14De vliegende engel (1) info
A 621Te veel dak op het huis (1) info
A 620Een gegarandeerde erfenis (1) info
A 619Wel in maar niet van de wereld (1) info
A 6181Thes. 4De wil van God Uw heiligmaking (1) info
A 617Joh. 5Zo Vader Zo Zoon (1) info
A 616Het Hierbovenmaals (1) info
A 615Gal. 3Het doel der wet (1) info
A 6141ThesEen heilige Familie (1) info
A 613Hand. 2De ondeelbare wet (1) info
A 612Rom. 3Bewaarders van het Woord (1) info
A 611Hand. 2Volharden in de Leer (1) info
A 610Hand. 16Via Troas naar Berea (1) info
A 609Gal. 6Eigen volk eerst (1) info
A 608Opb. 12De enige en eerste Eersteling (1) info
A 6071Kor.15Stage lopen (1) info
A 606Jak. 5Het gebed van Elia (1) info
A 605Opb. 12De Zoon en de Zeventigste Week (1) info
A 604Gal.1Twee werelden (1) info
A 603Hebr. 4Verlost en onderweg (1) info
A 6022Pet. 3Gods en onze lankmoedigheid (1) info
A 601Geld en hemels goed (1) info
A 600Efeze. 2De Gemeente, een volk van priesters (1) info
A 599Ex. 2Migratie (1) info
A 598Dan4 / Mat13Babylonische Mosterd (1) info
A 597Bron van leven (1) info
A 596Jak. 4:5Kwalijk bidden (1) info
A 595Beter weten in de tempel (1) info
A 594Opb. 7De 144.000 verzegelden (1) info
A 593Luk. 9Wie is toch Deze? (1) info
A 592Jak. 2Avondmaal (1) info
A 591Efeze. 4Opbouw van de Gemeente (1) info
A 590Jak. 1Geloof en goede werken (1) info
A 589Opb. 4, 5De 24 oudsten (1) info
A 588Rom. 5, 6Erfzonde en zo (1) info
A 587Rom. 1Evangelie en geloof (1) info
A 586Math.1/ Luk.3Erfgenaam uit koninklijk geslacht (1) info
A 585Wonderen als tekenen (1) info
A 584Hebr. 9:14Wat Christus nú doet (1) info
A 583Van moederschoot af (1) info
A 582Opb.Brieven over kerkhistorie (1) info
A 581Efeze. 1, 3Nieuwe identiteit (1) info
A 580Opb. 20De duizend jaren (1) info
A 579Jak. 1Open brief van Jacobus (1) info
A 578Hebr. 3Eén tempel der waarheid (1) info
A 577Joh. 10De Goede Herder lééft (1) info
A 576Joh. 6Bóven de zon (1) info
A 575Opb. 1Jehovah, de Eerste en Laatste (1) info
A 574Opb. 1Openbaring, hoezo moeilijk? (1) info
A 5731Kor. 2Gekruisigde Blijde Boodschap (1) info
A 572Gen.50Dorsvloer en zo (1) info
A 571Hos.12Hosea en het manke volk (1) info
A 570Luk. 6Aren en de wet (1) info
A 569Math. 2Verschijnen en verdwijnen (1) info
A 568Luk. 16Onrechtvaardige rentmeester (1) info
A 567Rom. 5Geen verplaatsing, maar vervanging (1) info
A 566Rom. 8Op weg naar morgen (1) info
A 5652Kor. 5Onderpand der Schriften (1) info
A 564Efeze. 3'Allen' als misverstand (1) info
A 563Hebr. 10Zaligheid van de ziel (1) info
A 562Efeze. 1:5Alle macht van de Gezalfde (1) info
A 561Math. 13De parel en de schat (1) info
A 560Hand. 2Elementaire waarheid (1) info
A 559Math. 13Komend koninkrijk (1) info
A 558Gal.3Zinloos uitzinnig (1) info
A 557Hos. 3, 4Identiteit door het Woord (1) info
A 556Verborgen zaligheid (1) info
A 5552Sam. 15David en Absalom (1) info
A 554Luc.2Uit het oog (1) info
A 553Jes. 49Wie zijn toch dezen? (1) info
A 552Efeze. 1:5Uitverkoren zonen (1) info
A 551Uitverkoren volk (1) info
A 550Heb 1,3Gods Masker (1) info
A 549Efeze. 1,3Buitenaards (1) info
A 548Efeze. 1,4Uitverkoren (1) info
A 547Joh. 20Niet zien maar geloven (1) info
A 546Luk. 19Deze uw dag (1) info
A 545Heilig alternatief (1) info
A 544Mission Invisible (1) info
A 5431 Tim.3:15Waarheid in het huis Gods (1) info
A 542Onze hoop (1) info
A 541Kerst, het feestloze feest (1) info
A 540Alle beloften vervuld (1) info
A 5392 Kor.11Het gezag van Paulus (1) info
A 538Het gezag van het Woord (1) info
A 537Verborgen genade (1) info
A 5362 Kor.10Buiten de wereld (1) info
A 535Hand.20Heel de raad Gods (1) info
A 534Belijdenis (1) info
A 533Mark. 14De zalving te Bethanië (1) info
A 5321 Sam. 15Amelek (1) info
A 5312 Thes.2Liefde voor de Waarheid (1) info
A 530Ps.119Onvergankelijk is het Woord (1) info
A 529Math. 22Aanstelling tot Zoon (1) info
A 528Opb. 2, 3Filadelfia of Laodicea (1) info
A 5271Kor.15Ontbonden naar heerlijkheid (1) info
A 5262Kor. 5Universeel priesterschap (1) info
A 525Joh. 20De linnen grafdoeken (1) info
A 524Math. 24Paroussia (1) info
A 5232 Kor. 4Ontdekte waarheid (1) info
A 522Rom.16Verborgenheid (1) info
A 521Rom.8Geroepen tot zoonschap (1) info
A 5202 Kor.3Bedekking en Heerlijkheid (1) info
A 518Hebr.De Hogepriester en de vaste spijs (1) info
A 517Rom. 12Het proeven van Gods wil (1) info
A 516Luk. 18De onrechtvaarige rechter (1) info
A 515Hand. 15Het herstel van Davids troon (1) info
A 514Hand. 15Het Lichaam van Christus (1) info
A 513Rom. 6Eén geworden met Christus (1) info
A 512Rom. 7, 8Geen oordeel onder het Nieuwe Verbond (1) info
A 511Zach. 10Toonbeelden van genade (1) info
A 510Zach. 10Israëls toekomst (1) info
A 509Woord en wetenschap (1) info
A 5082 Thes.2Zaligheid en heiliging (1) info
A 5071 Kor. 13Aangezicht tot aangezicht (1) info
A 5061 Kor. 6Apartheid (1) info
A 505De Eerstgeborene (1) info
A 504Werking der sterkte (1) info
A 503Noach en de zondvloed (1) info
A 502Jesaja 22Sleutels van het Nieuwe Verbond (1) info
A 501Ef./1JohEenheid door het Woord (1) info
A 500Jak. 1God verandert niet (1) info
A 499Rom.15Het apostolisch concilie van Jeruzalem (1) info
A 498Rom.7Vrijheid is geen leegheid (1) info
A 497Joh.14Zijn waar Hij is (1) info
A 4961Sam.24Saul en David in En-gédi (1) info
A 4952Tim.3Héél de Schrift (1) info
A494Ongelovige gelovigen (1) info
A 493Berouw, vermaning, vertroosting (1) info
A 492Richteren. 8.De strijd van Gideon (1) info
A 491Joh.6Wonderbare spijziging (1) info
A 490JakobusGebod(en) en Wet (1) info
A 489Hoorders of daders? (1) info
A 488Davids Volkstelling (1) info
A 487Beloofde toekomst (1) info
A 486Gods demonstratie (1) info
A 485Jes.28Tafels in de Bijbel (1) info
A 484Mark. 7Een vrouw in het buitenland (1) info
A 483Fil. 2Gehoorzaam te water (doop) (1) info
A 482Rom. 11Het Overblijfsel (1) info
A 481Joh. 4De Samaritaanse Vrouw (1) info
A 480Rom. 9Voorbij de schaamte (1) info
A 479Math. 9:6De Zoon des Mensen (1) info
A 478De bouwers en dé Bouwer (1) info
A 477De kracht der dwaling (1) info
A 476Joh. 3:16Aan wíe is de Zoon gegeven? (1) info
A 475 De verloren zoon (1) info
A 474 Het scenario van Amos (1) info
A 473 Geschapen in Christus Jezus (1) info
A 472Jes.5De onvruchtbare wijngaard (1) info
A 471Richt.9Sprekende bomen (1) info
A 470Joh. 12Verborgen Vrucht (1) info
A 469 Lijden aan belijden (1) info
A 468Rom. 3Rechtvaardigheid Gods (1) info
A 467Gen. 12Vreemdelingen van het licht (1) info
A 466 God, waar bent u? (1) info
A 4651Petr.1Gods Evangelie van de Zoon (1) info
A 464Mat. 13Geen oorlog tegen onkruid (1) info
A 463Gen. 22Abrahams offer (1) info
A 462Ps. 87De heerlijkheid van Sion (1) info
A 461Hand. 13Vice versa Cyprus (1) info
A 460Joz.10De langste dag (1) info
A 4592 Kon. 20Het geheim van de zonnenwijzer (1) info
A 458Mark. 8De échte helder-zienden (1) info
A 457Opb. 22Openbaring is al aangebroken (1) info
A 456 Opname en Wederkomst (1) info
A 455 Gemeente en Koninkrijk (1) info
A 4542 Kor. 6Vrij van de wereld (1) info
A 453Hand. 10Het heil voor de hoofdman (1) info
A 4521Kon.13Gods man in Bethel - 2 (1) info
A 4511Kon.13Gods man in Bethel - 1 (1) info
A 450Jer. 50Het volk der Meden ? (1) info
A 4492Tim. 2Ontvangen, bewaren en doorgeven (1) info
A 4482Petr.3Restitutie (1) info
A 447Mat.9 / Luk.5Oude en nieuwe wijn (1) info
A 446Mat.9 / Luk.5Vasten : Beeld van dood en rouw (1) info
A 445Ef. 4Van apostelen tot oudsten (1) info
A 4441Petr. 2Het goede nieuws (1) info
A 443Rom. 1De Kracht van het Woord (1) info
A 442Hand. 26Héél het huis Israël (1) info
A 441Ef. 4De échte Leider is opgestaan (1) info
A 440Ef. 1-3Het gebed van Paulus (1) info
A 4391Kor.11Moet die Hoed ? (1) info
A 438Opb. 12Michael en Zijn Engelen (1) info
A 437Luk. 5De ándere weg (1) info
A 4362Kon. 2Beren op de weg (1) info
A 435Zach. 2Gods volk van de toekomst (1) info
A 434Joh. 10De deur, de Herder en de Stal (1) info
A 433Jac.3De Ontembare Tong (1) info
A 432Efeze.2De Ware Kerk (1) info
A 431Hand.2De Leer der Apostelen (1) info
A 430Rom. 15De symfonie der gemeente (1) info
A 429Fil.2De Gelovige bij uitstek (1) info
A 428Openb 2,3De Gemeente is geen kerk (1) info
A 427Rom.6Het Zondeprobleem (1) info
A 426Hgl.3De verborgen Bruidegom (1) info
A 425Ps.68Gegeven om aan te nemen (1) info
A 424Openb.1Stap die dode wereld uit (1) info
A 423Gal.1Leven in twee eeuwen (1) info
A 4221Kor15De Opstandingen (1) info
A 421Gal.2Bediening van Petrus en Paulus (1) info
A 4202Thes.2Staan blijven ! (1) info
A 419Joh. 14Eeuwig Leven, géén toekomst muziek (1) info
A 4181 Kor. 15Brood en Wijn ten Leven (1) info
A 417Hebr. 1Maar nu spreekt de Zoon (1) info
A 4161 Tim. 6Valse wetenschap (1) info
A 415Ef. 1Een verzegelde erfenis (1) info
A 414Ruth. 1Orpa, Ruth en Boaz (1) info
A 413Math. 24En leert van de vijgeboom (1) info
A 412Kol. 3Tot dienen geroepen (1) info
A 411Ef. 1Uitverkiezing en Predestinatie (1) info
A 4101 Joh. 2De zalving (1) info
A 4092 Thes. 2De opname en daarna (1) info
A 408Ps. 83Als God niet meer zwijgt (1) info
A 407Rom. 11Wat is nou Israël (1) info
A 406Op. 20Het boek des Levens (1) info
A 405Gal. 1Het zaad van Ismaël (1) info
A 404Ex. 17Het zaad van Amalek (1) info
A 403Mal. 4In Elia's voetspoor (1) info
A 402Ex. 31Bezaleël en Aholiab (1) info
A 401Luk. 19Kiezen tegen kijken in (1) info
A 400Luk. 8Vruchten na onvruchtbaarheid (1) info
A 399Tit. 2De Tegenwoordige Waarheid (1) info
A 398Zach. 3Visioen van hemelburgers (1) info
A 397Luk. 2De profetie van Simeon (1) info
A 396Ex. 2Mozes en Christus (1) info
A 395Gen. 4Kaïn en Abel (1) info
A 394Hebr. 9Achter het gordijn (1) info
A 3931 Thes.5De toekomst van Jeruzalem (1) info
A 392Ps. 16De Gemeente in Psalm 16 (1) info
A 3911 Petr. 1 Levende hoop (1) info
A 390Hand. 1 In de opperzaal (1) info
A 389Mal.Een priesterlijk geslacht (1) info
A 388Opb. 1De gemeente in Openbaring (1) info
A 387Rom. 5De startstreep en daarna (1) info
A 386Luk. 21 De termijn der volkeren (1) info
A 385Rom. 5Kracht na het Kruis (1) info
A 384Rom. 5 Eeuwig leven met verlies (1) info
A 383Jes. 54Erfenis der vrijheid (1) info
A 382Mat. 25 Wijze en dwaze maagden (1) info
A 3812 Kor.3Geen projectie maar reflectie (1) info
A 380Mat. 24 Zon, maan en sterren (1) info
A 379Mat. 24 Volharden tot het einde (1) info
A 378Opb. 22Een licht is opgegaan (1) info
A 3771 Thes. 4Heiligmaking (1) info
A 3761 Joh. 5 De Drie Getuigen (1) info
A 375Joh. 1Aannemen, alstublieft! (1) info
A 374Hebr. 4Een tweesnijdend zwaard (1) info
A 373Kol. 3Kleedt u zich maar uit (1) info
A 372Heb. 13 Altijd Dezelfde (1) info
A 371Ef. 4 Gevangenen van Christus (1) info
A 370Hebr. Hebben en (vast) houden (1) info
A 369Mat. 6Het "Onze Vader" (1) -
A 368Rom. 8 Geleid door de Geest (1) info
A 367Rom. 8Geest en Vlees (1) info
A 366Joh.6Geloof of Godsdienst ? (1) info
A 365Rom. 8 De Wanhoop van de Wet (1) info
A 364Luk. 10De naaste Naaste (1) info
A 3631Tim.6 Gezondheid ! (1) info
A 362Joz. 3Hoezo Millennium ? (1) info
A 360Joh. 12Een verhard volk (1) info
A 359Joh. 9 Bent u ook blindgeboren ? (1) info
A 358Ez.25 Jordanië en de Palestijnen (1) info
A 357Joh. 8Nederigheid (1) info
A 3562 Tim. 1Een voor-wereldlijk plan (1) info
A 355Mat. 16 Lid van een kerk ? (1) info
A 354Kol. 3Christus is Alles in Allen (1) info
A 353Opb. 21 God is Alles in Allen (1) info
A 352Jes. 55Het Evangelie (1
A 351Opb. 4,5Ouderlingen, Priesters & Koningen (1)
A 350Spr. 8Spelend voor Zijn aangezicht (1)
A 3491 Kor. 10Eten van het Altaar (1)
A 3481 Joh. 3Die in Hem blijft zondigt niet (1)
A 3471 Joh. 2Antichrist & antichristen (1)
A 346Rom. 5Gerechtvaardigd door Zijn bloed (1)
A 345Joh. 10De Deur, De Herder & De Schapen (1)
A 344Ps. 118De verworpen steen (1)
A 343Luk. 7Waarom de doop ? (doopdienst) (1)
A 342Rom 3De Rechtvaardigheid Gods (1)
A 341Rom 11Israel of de Gemeente (1)
A 340Richt. 11Het offer van Jeftha (1)
A 339Hebr. 9Het Ware heiligdom (1)
A 3381 Joh. 5Geest, Water & Bloed (1)
A 337Luk. 2Kerstfeest ? (1)
A 336Rom. 11Onnaspeurlijke Rijkdom (1)
A 335Hebr. 10Het Geofferde Lichaam (1)
A 3341 Joh.1Wat doet Christus vandaag ? (1) info
A 333Hebr. 13Hij, die u roept, is getrouw (1)
A 332Hebr. 12:2De voorgestelde vreugde (1)
A 331Opb. 1Die is en was en komen zal (1)
A 330Mark. 1Johannes de Doper & Jezus (1)
A 329Joh. 1De Zoon & Het Woord (1)
A 328Opb. 1Gemaakt tot priesters (1)
A 327Hebr. 8De hoofdsom der dingen (1)
A 326Rom 6 , 8Het lichaam; dood of levend ? (1)
A 325Math. 6Zijt niet bezorgd (1)
A 324Hand. 2Pinksteren en onze bedeling (1)
A 3231 Joh. 1Blijdschap en Gemeenschap (1)
A 322Ps. 91De schuilplaats des Allerhoogsten (1)
A 321Gen. 45Jozef en zijn broeders (1)
A 320Hand. 28Zaligheid naar de heidenen (1)
A 319Joh. 15De vrucht van de wijnstok (1)
A 3182 Kor. 4Een schat in aarden vaten (1)
A 3171 Petr. 2St.Michiel en de heilige berg (1)
A 316Hand. 13Heden is de belofte vervuld (1)
A 315Luk. 3De doop der bekering (doopdienst) (1)
A 3142 Petr. 1Het zeer vaste profetisch woord (1)
A 3131 Joh. 3Reiniging door de hoop (1)
A 312Jes. 53De Gemeente in Jesaja (1)
A 3111 Petr. 3Oordeel over levenden en doden (1)
A 310Hand. 2Pasen, Hemelvaart en Pinksteren (1)
A 3092 Petr. 3Het beloofde oordeel (1)
A 308Zef. 2De Palestijnse Staat (1)
A 307Gen. 21Ismaël, Paran en Petra (1)
A 306Rom. 6Ik zal mijn geloften betalen (1)
A 305Ps. 5Gekroond met goedgunstigheid (1)
A 3041 Kor.10Eéns brood deelachtig (1)
A 303Fil. 2Kribbe, Kruis en Kroon (1)
A 3022 Petr.1Tegenwoordige waarheid (1)
A 301Hebr. 6Het anker der ziel (1)
A 300Joh. 5Bethesda (1)
A 299Hand. 10Joppe en Cesarea (1)
A 298Num. 20De Olijfberg en de berg Hor (1)
A 297Hand. 15Petrus, Paulus en Jacobus (1)
A 2961 Petr. 2Geloof en Dienst (1)
A 295Rom. 8 Geloof en Hoop (1)
A 294Hand. 2Geloof en Bekering (1)
A 293Rom. 10Geloof en Opstanding (1)
A 292Joh. 1Geloof en Wedergeboorte (1)
A 291Ps. 127Hij geeft het in de slaap (1)
A 290Kol. 2 Mede levend gemaakt met Hem (1)
A 289Kol. 1Het bloed Zijns kruises (1)
A 288Gen. 28Opklimmen en nederdalen (1)
A 287Math. 6Christelijke politiek (1)
A 286Fil. 3De verandering van ons lichaam (1)
A 285Kol. 3De vergelding der erfenis (1)
A 2842 Thes. 2Wat hem wederhoudt weet gij (1)
A 283Luk. 2De Mens Jezus Christus (1)
A 282Ps. 119Op Uw Woord heb ik gehoopt (1)
A 281EfezeEfeze & het Oude Testament (1)
A 2801 Kor.15Gelijk allen in Adam sterven (1)
A 279Jes.45Kores, Christus & Israël (1)
A 2781 Petr. 3De belofte van een goed geweten (1)
A 277Fil. 2Alle knie zal zich buigen (1)
A 276Dan. 8De 2300 avonden morgens (1)
A 275Openb.7,14De 144.000 (1)
A 274Jes. 28Het teken der tongen (1)
A 273Hebr.10Geen geweten der zonden (1)
A 272Efeze 1,2Gezegend in Christus (1)
A 271Jak.1,2Rechtvaardiging uit werken (1)
A 2701 Joh. 5Water en Bloed (1)
A 269Openb.11De Tempel en de Voorhof (1)
A 268Luk. 21De verwoesting van Jeruzalem (1)
A 267Gal. 5Wet of Genade (1)
A 266Ps. 92Een lied op de sabbathdag (1)
A 265Efeze. 2 Gemeente uit Joden en Heidenen (1)
A 2642 Petr. 1De Tegenwoordige Waarheid (1)
A 263Rom. 8Aanstelling tot Zonen (1)
A 262Hebr.13De vrucht der lippen (1)
A 261Mat.26Brood en Wijn (1)
A 2602Thes.3 Heiligmaking des Geestes 02 (1)
A 2592Thes.2Heiligmaking des Geestes 01 (1)
A 258Joh. 15Blijven in de Wijnstok (1)
A 2571 Joh. 4Volmaakte Liefde (1)
A 256Ps. 41Jezus, Judas en Johannes (1)
A 255Luk. 2Simeon en de dochter van Aser (1)
A 254Math. 1Jozef, Maria en Jezus (1)
A 253Kol. 1De Hoop in de Hemelen (1)
A 252Joh. 12De vraag der Grieken (1)
A 251Rom. 4Toegerekende Gerechtigheid (1)
A 2502Kor. 12Paulus op de berg Sinai (1)
A 249Luk. 14Kennis maakt opgeblazen (1)
A 248Rom. 12Vernieuwing des gemoeds (1)
A 247Jer. 3-4Juda zal gaan tot Israel (1)
A 246Joh. 11Niet alleen voor dat volk (1)
A 245Hand. 2Pinksteren en Pasen (1)
A 244Hebr. 2Hulp ter bekwamer tijd (1)
A 243Hand. 1Deze Jezus zal alzo wederkomen (1)
A 2421Thes. 4De hemelse gemeente (1)
A 241Pred. 7 De sleutel tot wijsheid (1) info
A 240Hebr. 2Verlossing uit slavernij (1)
A 239Efeze. 2Vervreemd v/h burgerschap Israëls (1)
A 238Hand. 16Saulus & Saulus in Filippi (1)
A 237Joh. 10De Herder stelt Zijn Leven (1)
A 236Hebr. 9De eerste en de tweede tabernakel (1)
A 235Joh. 8Aanstelling tot zonen (1)
A 234Openb. 17Het beest en Babel (1)
A 233Dan. 2Koper, IJzer & Leem (1)
A 232Mat. 3Bekeert u en laat u dopen (1)
A 231Gen. 28Babel en Bethel (1)
A 230Joz. 1Verstandig acht geven (1)
A 229Psalm. 82Gij zijt goden (1)
A 228Psalm. 61Leid mij op een rotssteen (1)
A 227Hand. 1Mozes, Jozef, David en Jezus (1)
A 226Psalm. 62In God is mijn heil (1)
A 225Ex. 2Mozes' vlucht (1)
A 224Joh. 20De tien en Thomas (1)
A 223Mark. 11Rijdend op een ezel (1)
A 2222KronDe inwijding van de tempel (1)
A 221Jes. 49Het licht der heidenen (1)
A 220Mat. 26Gethsemane (1)
A 219Kol. 2Getriomfeerd met Christus (1)
A 218Luk. 5Nieuwe wijn in nieuwe zakken (1)
A 217Mat. 2De ster der wijzen (1)
A 216Luk. 9Ik zal U volgen (1)
A 215luk. 18De Farizeeër en de tollenaar (1)
A 214Rom. 11De volheid der heidenen (1)
A 213Luk. 21De tijden der heidenen (1)
A 212Joh. 11De opstanding en de jongste dag (1)
A 211Joh.16Dat zij U kennen..... (1)
A 210Math. 13100 - 60 - 30 voud (1)
A 209Hand. 2Bekering en doop (1)
A 208Hand. 2Zij bleven volharden (1)
A 2071Petr. 1Het Lam Gods (1)
A 2061Petr. 2Alle menselijke ordening (1)
A 2051Tim. 4Oefening tot godzaligheid (1)
A 204Mark. 9De maanzieke knaap (1)
A 203Rom. 5Behouden door Zijn leven (1)
A 202Mark. 9De verheerlijking op de berg (1)
A 2011 Joh. Twee naturen (1) info
A 2001JohWedergeboorte 02 (1)
A 199JohWedergeboorte 01 (1)
A 198Joh. 1Nu zijn wij kinderen Gods (1)
A 197Rom. 6Dat dan de zonde niet heerse (1)
A 196Fil. 3Verblijdt u in den HEERE (1)
A 1951Joh. 5Wie de Zoon heeft heeft het leven (1)
A 194Hebr. 5Priester in de hemel (1)
A 193Hand. 2Pinksteren (1)
A 192Joh.7:31De Geest was nog niet (1)
A 191Ex. 14Door de Schelfzee (1)
A 190Fil. 2De gezindheid van Christus (1) info
A 189Jes. 40Troost troost Mijn volk (1)
A 188Rom. 14Voor zichzelf rekenschap geven (1)
A 187Openb. 21De heilige stad (1)
A 186Openb. 22Zuiver water des Levens (1)
A 185Luk. 19Kruis of Kroon (1)
A 184Hand. 15Israël en de Gemeente (1)
A 183Richt. 1Adoni-Bezek's duim (1)
A 182Joh. 14Maar gij zult mij zien (1)
A 181Num. 9Het tweede Pascha (1)
A 180Kol. 1Christus in u (1)
A 179Luk. 5De melaatse (1)
A 178Mat. 7De enge poort (1)
A 177Rom. 8Leven, Liefde, Loon (1) info
A 1761Petr. 5 :7Hij zorgt voor u (1)
A 175Lev. 23Het geklank en de opname (1)
A 174Joh. 13Judas en Petrus (1)
A 173Num. 25Pinehas, Zimri en Kozbi (1)
A 1721 Joh. 3Licht in de nacht (1)
A 1711 Sam. 5De Ark bij Dagon (1)
A 170Efez. 4De Eenheid der Gemeente (1)
A 169Mark. 7Een gereinigd Hart (1)
A 1681Petr. 1Naar boven geboren (1)
A 167Ezech. 47De Heilige Rivier (1)
A 166Kol. 1Christus alleen (1)
A 1651Kor. 3-4Gods medearbeiders (1)
A 1641 Thes.De verantwoordelijkheid v/d gelovige (1)
A 163Gal. 3Het kruis en de wet (1)
A 162Mic. 3De koning zal komen (1)
A 161Gen. 32Jakob aan de Jabbok (1)
A 160Gen. 39Jozef bij Potifar (1)
A 1592Thess. 2Verkoren tot Zaligheid (1)
A 158Gen. 29Lea en Rachel (1)
A 1571Joh. 4Waarheid (1)
A 156Gen. 37Jozef en Christus (1)
A 155Zef. 1Ongelovig Israël (1)
A 1541Kor. 9De loopbaan des geloofs (1)
A 153Hand. 2De bepaalde raad Gods (1)
A 152Rom. 5Roemen in de verdrukking (1)
A 151Luk. 5De roeping van Levi (1)
A 150Kol. 2De besnijdenis van Christus (1)
A 1492Petr. 1Der Goddelijke Natuur deelachtig (1)
A 148Richt. 17Micha en de Priester (1)
A 147Num. 20Aäron en Eleazar (1)
A 146Joh. 5Onderzoek de Schriften (1)
A 1452Kor. 4Bedekselen der schande (1)
A 1442Kor. 3De letter en de Geest (1)
A 143Hag. 2Chanoeka (1)
A 142Jes. 9Beelddrager Gods (1)
A 141Rom. 8In hope zalig geworden (1)
A 140Math. 24Volharden (1)
A 1392Sam. 6De Ark bij Obed-Edom (1)
A 138Gen. 6De zone Gods (1)
A 137Luk. 13Siloam de wijngaard en de vrouw (1)
A 136Richt. 3Ehud (1)
A 1351Petr. 2Melk en vaste spijs (1)
A 1341Kor. 1Het kruis van Christus (1)
A 1332Kon. 5Naäman (1)
A 132Gen. 11De Herbouw van Babel (1)
A 131Rom.6De rijkdom Zijner Genade (1)
A 130Mat. 12Zonde tegen de Heilige Geest (1)
A 129Luk. 23De gekruisigden (1)
A 128Gen. 8Ark en Ararat (1) info
A 127Ex. 2Mozes en de mand (1)
A 126Mark. 12De boze wijngaardeniers (1)
A 125Hand. 2De andere Trooster (1)
A 124Hand. 1Hemelvaart en Pinksteren (1)
A 123Ps. 133De baard van Aaron (1)
A 122Rom. 6Doop in Christus (doopdienst) (1)
A 1211Kor. 15De graven geopend (1)
A 120Joh.20De Opstanding - 2 (1)
A 119Joh.20De Opstanding - 1 (1)
A 118Luk. 19Palmpasen (1)
A 1171Kon. 3Salomo's rechtspraak (1)
A 116Zach. 5De Rol en de Efa (1)
A 1152Kor.12De doorn in het vlees (1)
A 1141Sam.21David en de toonbroden (1)
A 113Math. 22De koninklijke bruiloft (1)
A 112Luk. 12Zoek eerst het koninkrijk (1) info
A 1112Sam. 12De naamloze zoon (1)
A 110Hab. 2Zijn ziel verheft zich (1)
A 109Jes. 9Een geboren kind, een gegeven Zoon (1)
A 108Jes. 7Immanuël (1)
A 107Mal. 2Johannes de Doper (1)
A 106Mat. 3Doop & wedergeboorte doopdienst (1)
A 105Hebr. 2De Wedergeboorte van Christus (1)
A 104Rom. 5Adam en Christus (1)
A 103Joz. 2De 2 verspieders (1)
A 102Luk. 17De 10 melaatsen (1)
A 101Efeze. 1Uitverkiezing en predestinatie (1)
A 100Math. 17De vis en de Stater (1)
A 099Hand. 17De onbekende God (1)
A 098Gal. 6De wereld gekruist (1)
A 097Mark. 7De doofstomme genezen (1)
A 096Titus. 1Pilaren in het huis Gods (1)
A 095Jac. 2Geloof en werken (1)
A 094Mark. 12De cijnspenning (1)
A 093Luk. 10Maria en Martha (1)
A 092Lev. 14De twee vogels (1)
A 091Luk. 10De Barmhartige Samaritaan (1)
A 0901 Thes. 4Uw Heiligmaking (1)
A 089Joh. 3Geloof doop en leven (1)
A 088Math. 5De Bergrede (1)
A 087Luk. 4Jezus en Jesaja (1)
A 086Richt. 6Gideon en het vlies (1)
A 085Joh. 15De ware wijnstok (1)
A 084Luk. 2Geboorte en wedergeboorte (1)
A 083Hebr. 2De Zoon des Mensen in de hemel (1)
A 082Ex. 17Mozes Aaron en Hur (1)
A 081Efeze. 6Niet tegen vlees en bloed (1)
A 080Luk. 5De wonderbare visvangst (1)
A 079Psalm. 25Leer mij uw weg (1)
A 078Rom. 9Uitverkiezing (1)
A 077Hebr. 9Voor ons overgegeven (1)
A 0761 Joh. 4Waarheid en leugen (1)
A 0751 Petr. 5Oudsten in de Gemeente (1)
A 074Rom. 14Sabbat of Zondag? (1) info
A 0732 Sam. 9Mefiboseth (1)
A 072Gen. 21Izak en Ismaël (1)
A 071Hand. 5Gamaliëls raad (1)
A 070Hand. 8De kamerling (1)
A 069Ex. 1Bevrijdingsdag (1)
A 068Luk. 14De waterzuchtige man (1)
A 0671Petr. 4De doden en het evangelie (1)
A 0661Tim. 1Een gerust en stil leven (1)
A 0652Kon. 6De drijvende bijl (1)
A 064Hand. 3Geen zilver of goud (1)
A 0632Kor. 5Een gebouw bij God (1)
A 062Joh. 2De tempelreininging (1)
A 061Math. 26De zalving in Bethanië (1)
A 060Luk. 2De 12 jarige Jezus in de tempel (1)
A 059Hand. 19Hebt gij Heilige Geest ontvangen ? (1)
A 058Luk. 2Simeon en Anna (1)
A 057Rom. 11Uit Hem, door Hem, tot Hem (1)
A 056Math. 20De arbeiders in de wijngaard (1)
A 055Joh. 8De Waarheid maakt vrij (1)
A 054Mat. 12De dorre hand (1)
A 053Joh. 8De overspelige vrouw (1)
A 052Hand. 5Ananias en Saffira (1)
A 051Ex. 4De Bloedbruidegom (1)
A 050Luk. 7De jongeling van Nain (1)
A 049Gal. 5De Christelijke vrijheid (1) info
A 048Math. 14Jezus wandelt op de zee (1)
A 0471Petr. 1Heilig in al uw wandel (1)
A 046Joh. 6Het Brood des Levens (1)
A 045Psalm.51Neem Uw Geest niet van mij (1)
A 044Opb.20Duizend jaar en daarna (1) info
A 0431Sam. 22David in Adullam (1)
A 042Hand. 2Petrus' toespraak (1)
A 041Joh. 3Nicodémus (1)
A 040Luk. 16 De rijke man en Lazarus (1) info
A 039Joh. 13De Voetwassing (1) info
A 038Gen. 28Jacob in Bethel (1)
A 037Gen. 12Abrahams roeping (1)
A 036Mat. 3De doop van Johannes (1)
A 035Joh. 2De bruiloft te Kana (1)
A 034Luk. 24De Emmaüsgangers (1) info
A 033Luk. 5De lamme van Kapernaum (1)
A 032Gen. 17De besnijdenis - 2 (1)
A 031Luk. 2De besnijdenis - 1 (1)
A 030Luk. 2Gelegd in de kribbe (1)
A 0291Petr.3Zondvloed en Doop (1)
A 0281 Kor. 2En wij spreken Wijsheid (1)
A 0271 Joh. 1Vergeving van zonden (1) info
A 026Luk. 8Het dochtertje van Jairus (1)
A 025Matth.18Laat de kinderen komen (1)
A 024Joh. 9de blindgeborene (1)
A 023Joh. 3De Verhoogde Slang (1)
A 0221Kor. 15De Laatste Bazuin (1)
A 0212Tim. 2Krijgsknecht van Christus (1)
A 020Zach. 14Israels bekering (1)
A 019Psalm. 2De opstand der volkeren (1)
A 0181 Thes.5 Opname en verdrukking (1) info
A 017Deut. 30Israels herstel (1) info
A 016Ex. 15Mara (1)
A 015Efeze. 2Gezet in de Hemel (1)
A 014Luk. 16Onrechtvaardige rentmeester (1) info
A 0131 Sam.14Honing (1)
A 012RichterenSimson (1)
A 011Kol. 2Het nieuwe leven (1) info
A 0102Thes.2Babel (1)
A 009Num. 19De Rode Vaars (1)
A 0082 Kor. 5Een nieuw schepsel (1) info
A 0072 Kor. 2De goede strijd (1) info
A 006Rom. 2De Toorn van God (1) info
A 005Rom. 10Het levenbrengend Woord (1) info
A 004Luk. 19Zacheus (1)
A 0031 Kor. 10Brood en Beker (1) info
A 002Joh. 5Bethesda (1)
A 001Luk. 10De Naaste (1) info
H 0031 Kor. 7Over het huwelijk (2)
D 004Rom. 4Rechtvaardigmaking (1)

Bijbelboeken \ Brieven

NummerOnderwerpAantal *
B 037Het boek Genesis  (78)  2 Dvd's
B113Het boek Exodus (60) 1 Dvd
B 038De profetie van Haggaï -6
B 073Het boek Jozua (24)  3 Cd's
B 023Het boek Ruth (8)  1 Cd
B 0991Samuël (40)  5 Cd's
B 1042Samuël (50)  5 Cd's
B 086Prediker   (20)  2 Cd's
B 045De profetie van Jesaja (149)  3 Dvd's
B 106De profetie van Jeremia (59)  6 Cd's
B 075De profetie van Ezechiël (52)  5 Cd's
B 021Het boek Esther (19)  2 Cd's
B 003Het boek Esther   (2007-2008 CD 'versie' ) (9) 1 cd info
B 098De profetie van Amos (13)  2 Cd's
B 043De profetie van Obadja (5) 
B 044De profetie van Micha (15)  2 Cd's
B 028De profetie van Hoséa (28)  3 Cd's
B 107De profetie van Hoséa  (2012-2013) (22)  3 Cd's
B 035De profetie van Joël (18)  2 Cd's
B 061De profetie van Zacharia  (17)  2 Cd's
B 068De profetie van Daniël  (35)  4 Cd's
B 063De profetie van Jona  (12)  2 Cd's
B 066De profetie van Zefanja (4) 
B 095De profetie van Maleachi (11)  1 Cd
B 052Het Evangelie van Matthéüs (85)  2 Dvd's 
B 100Het Evangelie van Markus  (2008-2012) (67)  1 Dvd
B 014Matthéüs 24 & 25   (10)  1 Cd   
B 077Markus 16 (4) 
B 105Het Evangelie van Lukas  (39) 4 cd
B 046Het Evangelie van Johannes (92)  2 Dvd's
B 090Handelingen der Apostelen (72)  1 Dvd
B 074Romeinen 9 t/m 11 (16)  2 Cd's
B 002De brief aan de Romeinen   (2004-2007 CD 'versie' ) (33) 3 cd info
B 078De brief aan de Romeinen  (53)  6 Cd's
B 058De 1e brief aan de Korinthiërs   (47)  5 Cd's
B 102De 1e brief aan de Korinthiërs  (2008-2011) (42)  5 Cd's
B 053De 2e brief aan de Korinthiërs (26)  3 Cd's
B 103De 2e brief aan de Korinthiërs  (2009-2012) (28)  3 Cd's
B 018De brief aan de Galaten   (1983) (14)  2 Cd's
B 059De brief aan de Galaten   (17)  2 Cd's
B 065De brief aan Efeze   (34)  4 Cd's
B 108De brief aan de Efeziërs     (2012-2014) (30)  3 Cd's
B 079De brief aan de Filippensen   (18)  2 Cd's
B 112De brief aan de Filippensen     (2015-2017) (39)  4 Cd's
B 083De brief aan de Kolossensen   (25)  3 Cd's
B 004De 1e brief aan de Thessalonicensen   (2008-2010 CD 'versie' ) (16)  2 Cd's
B 085De 1e brief aan de Thessalonicensen   (15)  2 Cd's
B 114De 1e brief aan de Thessalonicensen (2016-2018) (21)  2 Cd's
B 005De 2e brief aan de Thessalonicensen   (2010-2011 CD 'versie' ) (12)  1 Cd
B 088De 2e brief aan de Thessalonicensen (15)  2 Cd's
B 081De 1e brief aan Timothëus (14)  2 Cd's 
B 094De 2e brief aan Timothëus (15)  2 Cd's 
B 087De brief aan Titus (18)  2 Cd's 
B 051De brief aan Filemon (2)  
B 050De brief aan de Hebreeën   (57)  6 Cd's
B 060De brief van Jacobus (11)  2 Cd's
B 111De brief van Jacobus   (2015-2016) (16)  2 Cd's
B 062De 1e brief van Petrus (24)  3 Cd's
B 070De 2e brief van Petrus (19)  2 Cd's
B 082De 1e, 2e en 3e brief van Johannes (26)  3 Cd's
B 047De brief van Judas (15)  2 Cd's
B 116De brief van Judas (25)  3 Cd's
B 001Het boek Openbaringen  (22) 2 cd info

Series

NummerOnderwerpAantal *
C 328Onvergankelijk Woord 3) info
C 327Verborgenheden (3) info
C 326Gods plan in de Geschiedenis
(Conferentie Wuppertal 2019)
(13) info
C 325De Olijfberg (3) info
C 323De wederopstanding des vleses (3) info
C 322Twee olijftakken (3) info
C 321Ingaan in de rust (3) info
C 320De Hogepriester (3) info
C 319Bijbelse Basis Begrippen – 2
(Conferentie Wuppertal 2018)
(13) info
C 318Wandel in het Licht (3) info
C 317 Normen en Waarden (3) info
C 316Ziel & Zaligheid (3) info
C 315Hervorming? (3) info
C 314Kingdom Now (3) info
C 313Bijbelse Basis Begrippen (Conferentie Wuppertal 2017) (13) info
C 312Bijbel en Traditie (3) info
C 311Jozef&Zn (3) info
C 310Ingaan en erven (3) info
C 309Verre van Verstoten (3) info
C 308Uw Naam worde geheiligd (3) info
C 307Uw koninkrijk kome (Conferentie Wuppertal 2016) (13) 1cd info
C 306Hel, Hemel en Hiernamaals (3) info
C 305De opname en dan (3) info
C 304Het werkende Woord (3) info
C 303Jacob-Israel (3) info
C 301Izak (3) info
C 300Abraham en zijn Zaad (Conferentie Wuppertal 2015) (12) 1cd info
C 299Licht of Duisternis (3) info
C 298Gemeentelijke Gaven (3) info
C 297Tongen, Tekenen en Tijden (3) info
C 296Leiding en lot 3) info
C 295Het Millennium (15) 2 Cd's
C 294Gog en zijn benden (Ez.38, 39; Op.20) (3) info
C 293Kind, Knecht, Koning (Conferentie Wuppertal 2014) (13) 1cd info
C 292Gemeentebouw (3) info
C 291Profetie van Bileam (3) info
C 290Wijsheid en IJdelheid (3) info
C 289Jerobeam en de twee profeten (1Kon.13) (3) info
C 288Veertien betere dingen (3) info
C 287Een veel beter verbond (Conferentie Wuppertal 2013) (13) 1cd info
C 286Koning der koningen (3) info
C 285Het Evangelie (3) info
C 284Vrucht dragen (3) info
C 283Héél Israël 3) info
C 282Hemels burgerschap (3) info
C 281Het tegenwoordige werk van Christus (Conferentie Wuppertal 2012) (13) 1cd info
C 280Leve de vrijheid! (3) info
C 2792 verbonden en 2 naturen (2) info
C 278De 70ste week en de 1000 jaren (3) info
C 277Bijbelse economie (3) info
C 276De last van Amos (3) info
C 275Hoezo bedelingen? (3) info
C 274Jozef's geschiedenissen (35) 4 Cd's
C 273Jezus van Nazareth (Conferentie Wuppertal 2011) (13) 1cd info
C 272De Bruid (3) info
C 271Oorlog en Vrede (3) info
C 270Het anti christelijke rijk (3) info
C 269Paulus, de apostel (3) info
C 268Simon en Simeon (3) info
C 267Op reis door Britannië 2010 (3) info
C 266Buiten de legerplaats (3) info
C 265Zoonschap en Erfrecht (15) 2 Cd's
C 264De Wederkomst van Christus (Conferentie Wuppertal 2010) (3) info
C 263Wereld en Waarheid (3) info
C 262Ambten in de gemeente (3) info
C 261Het werk van de Geest (3) info
C 260De verheerlijking op de berg (3) info
C 259Eerstgeboorterecht & Koningschap (27) 3cd info
C 258Het Evangelie der Apostelen (3) info
C 257Alzo ook op de aarde (Conferentie Wuppertal 2009) (13) 1cd info
C 256Boaz en Ruth (3) info
C 255Bijbel en wetenschap (3) info
C 254Oud en Nieuw (3) info
C 253Het licht is aan (Kersttoespraak 2008) (1) info
C 252Kerstfeest en Pasen (3) info
C 250Paulus op de Areopagus (3) info
C 249Het normale christelijke leven (Conferentie Wuppertal 2008) (13) 1cd info
C 248Jeruzalem en Babel (3) info
C 247De Heer zal voorzien (3) info
C 246Het gouden kalf (6) info
C 245Een uitverkoren volk (3) info
C 244Vrijheid & Verantwoordelijkheid (3) info
C 243De Gemeente ná de 'opname' (15) 2 Cd's
C 242De Ware God (3) info
C 241De ware levende weg (Conferentie Wuppertal 2007) (12) 1cd info
C 240Schandelijke bedekselen (3) info
C 239Galilea en Judea (3) info
C 237Volmaakt leven (3) info
C 236Draai je om en laat je dopen (1) info
C 235Sodom en Gomorra (3) info
C 234Vergeving (3) info
C 233Geloof, Hoop en Liefde (Conferentie Wuppertal 2006) (13) 1cd info
C 232De Christelijke Norm (3) info
C 231Saul & Saulus (3) info
C 230Geef je over! (3) info
C 229Zaaien en maaien (Jongerenweekend 2005) ook uitermate geschikt voor 'ouderen' (5) info
C 228Strijden tegen de zonde (2) info
C 227Opdat vervuld worde (21) 2 Cd's
C 226Het huis van van God (24) 3 Cd's
C 225Bijbelse bedelingen (63) 1 Dvd
C 224Toespraken van Jezus (3) info
C 223Wat is de mens? (Conferentie Wuppertal 2005) (13) 1cd info
C 222Het Levende Lichaam (3) info
C 221De Blijde Boodschap (3) info
C 220Erven of Derven? (3) info
C 219Man en Vrouw (3) info
C 218De vrije dienstknecht (4) info
C 217Dromen in de Bijbel (12) 2 Cd's
C 216Offers & Offerdienst (15) 2 Cd's
C 215Alle dingen werken mee ten goede (3) info
C 214Apostels & Epistels (Conferentie Wuppertal 2004) (13) 1cd info
C 213Geloof in gevaar (3) info
C 212Het nieuwe Jeruzalem (4)
C 211Jacob in Pniël (3) info
C 210 Job, de gelovige (3) info
C 209De Rode Vaars (3) info
C 208Tot vrijheid geroepen (3) info
C 207De Waarheid maakt Vrij (3) info
C 206Overwinnen of verliezen (Conferentie Wuppertal 2003) (13) 1cd info
C 205 Verandering van denken (3) info
C 204 Zalige Hoop (3) info
C 203Salomo (9)
C 202 Een nieuw Jeruzalem (3) info
C 201 Wonderen en Tekenen (3) info
C 200 Ga over de grens (1) info
C 199 Een Nieuwe Schepping (4) info
C 197De dagen van Noach en de wederkomst (6)
C 196 Zegen of vloek ? (3) info
C 195 Van Schepping tot Schepping (Conferentie Wuppertal 2002) (13) 1cd info
C 194 Kracht in Zwakheid (3) info
C 193 Doop ... Meer dan reiniging (1) info
C 192Profetie & actualiteit (7)
C 191 Woord of Traditie (3) info
C 190 Bruid of Zoon ? (De Gemeente als Man) (3) info
C 189Vredevorst (kerstdienst) (1) info
C 188De Gemeente in Handelingen (3) info
C 187Een teken van afwassing (1) info
C 186Wat verwachten wij nog (Jeugdweekend) (5) info
C 185De vrouw en het Beest (14) 2 Cd's
C 184Hemel op aarde (3) info
C 183Leven uit geloof (Conferentie Wuppertal 2001) (12) 1cd info
C 182Ik zal zijn, Die ik zijn zal (Ik Ben heeft Mij gezonden) (3) info
C 181Licht uit de Honing (3) info
C 180Losser en Looser (3) info
C 179Dit is mijn wereld niet (1) info 16698"] info.[/spu]
C 178Het Voorbeeld van Jezus (3) info
C 177Jezus en de Wet (6) info
C 176Aftellen voor de opname (2) info
C 175De Heer of de Leer (3) info
C 174Woorden en werken van David (Conferentie Wuppertal 2000) (13) 1cd
C 173Heerlijkheid! (3) info
C 171Zonen van God (3) info
C 170Niet tegen vlees en bloed? (5) info
C 169Wat is de Hemel? (3) info
C 168Gods beloften, ja en amen (Conferentie Wuppertal 1999) (13) 1cd info
C 167De Emmaüsgangers en de Schriften (2)
C 166Het toekomstige werk der Gemeente(15) 2 Cd's
C 165Het Evangelie van Christus' Heerlijkheid (4) info
C 164Is er iemand ziek onder u ? (2)
C 163Hervormd en Vrijgemaakt (3) info
C 162Het Gelovig Overblijfsel (3) info
C 161Gods Rechterhand (3) info
C 160Goeie Genade! (3) info
C 159Christus als Profeet (3)
C 158Het Vaste Profetisch Woord (Conferentie Wuppertal 1998) (13) 1cd info
C 157Het avondmaal (1)
C 156Het eenmalige werk van Christus (3)
C 155De heerlijkheid van de gemeente (3)
C 154De heerlijkheid van Christus (3)
C 152Werken; der Wet en des Geloofs (3) info
C 151Wandelen in de voetsporen van Jezus (3)
C 150Verhandelingen in Handelingen (20) 2 Cd's
C 149Johannes over Jezus (59) 6 Cd's
C 148Gods akkerwerk (3)
C 146Wat dunkt u van den Christus? (13) 2 Cd's
C 145De mens in hof en stof (3)
C 144Overzicht der bedelingen (6)
C 143Uitgeleid uit het diensthuis (3)
C 141Zin en onzin onder de zon (8) 1 Cd
C 140Zo gij iets begeren zult (2)
C 139Geroepen uit Egypte (3)
C 138De Gaven van De Geest (3)
C 137De Gemeente en de Duizend jaren (Jgdwknd) (4)
C 136Het Hogepriesterlijk gebed (Johannes 17) (8)
C 135Het Nieuwe verbond (3)
C 133De Gemeente in de Profetie (13) 2 Cd's
C 131En God zwijgt (3)
C 130Profetische feesten (6)
C 129Wil de echte Lazarus opstaan (3)
C 128Als de dagen van Noach (9) 1 Cd
C 127Onze onderlinge bijeenkomst (6)
C 126De vorst die komen zal (3)
C 125Tussen de 70ste week en 1000-jarig rijk (4)
C 124De Wereldleraar (De antichrist is onder ons) (3) info
C 123De toekomst (Jgdwknd) (4)
C 122Een Getrouw Hogepriester (9) 1 Cd
C 121 Handelingen 28:28 (3)
C 119 1260, 1290 en 1335 dagen (1)
C 118 De 70e week van Daniël (8) 1 Cd
C 117 De duizend jaren (3)
C 116De tweeduizend jaar (3)
C 115De laatste Adam; De nieuwe mens (11) 1 Cd
C 114 Dient elkander door de liefde (6)
C 113 Opname der Gemeente, hoe en waarom ? (6)
C 112 Rom.12-15 Denken en Dienen (6)
C 111 Het werk van de Heilige Geest (3)
C 110 Hem tegemoet (4)
C 109 De Gemeente en Israël (3)
C 108Hoe lang nog? (3)
C 107De gemeente in het Oude Testament (13) 1 Cd
C 106Godzaliglijk leven (8) 1 Cd
C 105 De doop met de Heilige Geest (3)
C 104 Engelen? (3)
C 103Het eerstgeboorterecht (7)
C 102 Efeze en het Oude Testament (8)
C 101 De Hoop van Zijn roeping (3)
C 100Efeze 2 (Jgdwknd) (4)
C 099Veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid (4)
C 098Het onderzoek der Schriften (4)
C 097Van tijden en gelegenheden (2)
C 096 Het evangelie van Petrus (3)
C 095De gemeente - Het erfdeel des Heeren (13) 2 Cd's
C 094Het offer van Christus (6)
C 093Eeuwig of Altoos (3)
C 092Geschapen tot goede werken (6)
C 091Petrus en Paulus (5)
C 090Verzoening (3)
C 089 De betekenis van de Bijbelse doop (1)
C 088 De 10 Geboden (3)
C 087 Jacobus en Paulus (5)
C 085De geestelijke wapenrusting (3)
C 084Jehovah en Jezus (3)
C 083De Joden, de Grieken & de Gemeente Gods (13) 2 Cd's
C 081 De 10 stammen en de Gemeente (5)
C 080Gij zijt Mijn Zoon (3)
C 079 De Bijbel en de Bijbelboeken (51) 6 Cd's
C 078 Uit het geloof van Jezus Christus (5)
C 077 De Vrijmoedigheid en de Toegang (3)
C 075De profetie van Bileam (11) 2 Cd's
C 074Elisa in Dothan (3)
C 073Israel in de woestijn (49) 5 Cd's
C 072 De werking van het Woord (3)
C 071De toekomst der Gemeente (15) 2 Cd's
C 069Het laatste rijk van Babel (11) 1 Cd's
C 068Bouwen op de Rots (3)
C 067De Gemeente & Hebreeënbrief (6)
C 066Schepping en herschepping (3)
C 065De Man Gods en de Oude Profeet (3)
C 064Wonderen en tekenen (36) 4 Cd's
C 063Profetisch Panorama (13) 2 Cd's
C 062Opdat de Schrift vervuld worde (13) 2 Cd's
C 061Uitverkiezing (7)
C 060De toekomst van de mensheid (6)
C 059Binden en ontbinden (6)
C 058De mens in de tegenwoordige tijd (3)
C 057Het ontstaan van aarde en mensheid (3)
C 056Alle Gelijkenissen (34) 4 Cd's
C 055De gelovige op weg naar morgen (13) 1 Cd
C 054Efraïm, Dan, Juda en Benjamin (13) 2 Cd's
C 053Johannes 3 vers 16 (3)
C 052In Christus (3)
C 051Negatieve typen (omgekeerde beelden) (3)
C 050De 153 vissen (2)
C 049Het verbond met Adam (3)
C 048Het onderpand van de Erfenis (3)
C 047Letters en Cijfers (74) 2 Dvd's
C 045Gods werk in deze eeuw (13) 1 Cd
C 044De Tabernakel (15) 2 Cd's
C 043Leven in ballingschap (3)
C 042Liefde (3)
C 041Jeruzalem (3)
C 040Gelovigen, ongelovigen en kinderen (3)
C 039Van Palmpasen tot Pinksteren (13) 2 Cd's
C 038Gideon, Barak en Simson (14) 2 Cd's
C 037David en Jonathan (3)
C 036Dood en dodenrijk (6)
C 035De roeping van de gelovige (3)
C 034Elia & Elisa (15) 2 Cd's
C 033De betekenis van het bloed (3)
C 032De mens; geest - ziel - lichaam (3)
C 031Samenvatting der bedelingen (4)
C 030De Bijbelse tijdrekening (3)
C 029Jeftha en zijn dochter (3)
C 028Het Woord of het Werk (1)
C 026De Heilige Geest (3)
C 025Het Huis Gods (De Gemeente) (2)
C 024De verborgen Christus in het Oude Testament (3)
C 023Gog en Magog (3)
C 021De Bedelingen (31) 3 Cd's
C 020Op deze Petra (2)
C 019De Goddelijke drie-éénheid (3)
C 018Opname van de Gemeente (3)
C 017De Schenker en de Bakker (3)
C 016Afval der Heiligen ? (4)
C 015Verloren schaap. penning en zoon (3)
C 014De verborgenheid(30) 3 Cd's
C 013Het werk en de werkers (1)
C 012De Levietische offers (14) 1 Cd
C 011De gelijkenissen van Mattheus 13 (7)
C 010Gelijkenis van de Ponden en de Talenten (2) info
C 009De hoogtijden des Heeren (9)
C 007Typologie in de natuur (9) 1 Cd
C 005De Restitutie- 'leer' (3)
C 004Typologie der sterren (inclusief sterrenkaart)(6) 1 Cd Sterrenkaart
C 003 Model der Schepping (4)
C 002Het einde der eeuw (10) 1 Cd

Colleges

Wij zijn gelovigen. Maar wat geloven wij eigenlijk? En waarom? Hoeveel – uiteraard bijbelse – argumenten, hoeveel schriftplaatsen hebben wij eigenlijk? En hoe sterk zijn die argumenten? Hoe smal of hoe breed is het fundament van onze leerstellige bouwsels?
De spreekwoordelijke uitdrukking “Elke ketter heeft zijn letter” stelt vast dat soms de meest gecompliceerde leringen gebouwd worden op slechts een enkel woord of een bijbeltekst. die voor dat doel dan ook nog dikwijls uit zijn verband wordt gerukt. En dus weten sceptische gelovigen en ongelovigen ons te vertellen datje “met de Bijbel alle kanten op” kunt. Op deze wijze worden omgekeerde piramides gebouwd. Reusachtige maar niettemin uiterst wankele constructies op veel te smalle basis: indrukwekkende theorie en theologie met nauwelijks enige bijbelse grondslag! En andersom! Veel bijbelse waarheden vinden dikwijls weinig geloof. Niet omdat de schriftuurlijke grondslag zo smal is, integendeel, maar omdat ze “naar de mens” zo onwaarschijnlijk lijken! En te eenvoudig, te simpel van constructie.

De “College-dagen” houden zich daarom speciaal bezig met de fundamenten van ons geloof. Elke college is gewijd aan één specifiek bijbels onderwerp, dat dan compact, structureel, schematisch, zo volledig mogelijk en in hoog tempo wordt besproken. De colleges zijn in de eerste plaats bedoeld voor hen die – op wat voor wijze dan ook – zelf met het woord dienen. “Evangelisten en herders en leraars” dus, die uiteraard een goed leerstellig inzicht en overzicht niet kunnen ontberen. Maar ook voor iemand die bij wijze van spreken “van niets weet”, maar van goede wil is, zijn deze colleges een uitstekende gelegenheid om snel en degelijk ingeleid te worden in “de veelkleurige wijsheid Gods”
NummerOnderwerpAantal
Coll 001De leer der bedelingen (4) info
Coll 002De Leer der Verlossing (4) info
Coll 003De Heilige Geest (4) info
Coll 004De Wereldrijken (4) info
Coll 005Typologie; Illustraties van de waarheid (4) info
Coll 006De Leer der verborgenheid: niet voor ieders oog bestemd (4) info
Coll 007Ultra-dispensationalisme & Alverzoening (4) info
Coll 008Numerologie; Getallen in de Bijbel (4) info
Coll 009Profeten en profetie (4) info
Coll 010Engelen en Demonen (4) info
Coll 011Christologie: Christus in héél de Bijbel (4) info
Coll 012Koningen en Priesters (4) info
Coll 013De Tabernakel - deel 1 (4) info
Coll 014De Tabernakel - deel 2 (4) info
Coll 015De Offers en de Hogepriester (4) info
Coll 016De Tempel(s) (4) info
Coll 017Hiërarchie: Rang en volgorde in de Bijbel (4) info
Coll 018De Leer der Gemeente - deel 1 (4) info
Coll 019De Leer der Gemeente - deel 2 (4) info
Coll 020De Leer der Gemeente - deel 3 (4) info
Coll 021De Leer der Gemeente - deel 4 (4) info
Coll 022Het Gebed (4) info
Coll 023De Bijbel (Bibliologie) (4) info
Coll 024Het Nieuwe Verbond (4) info
Coll 025Gods tegenstander (4) info
Coll 026De Leer van Jezus (4) info
Coll 027Symboliek in de natuur (4) info
Coll 028De Twee Naturen (4) info
Coll 029Universalisme, de leer van Alverzoening - deel 1 (4) info
Coll 030Universalisme, de leer van Alverzoening - deel 2 (4) info
Coll 031Het Jordaandal (4) info
Coll 032Het Koninkrijk in het O.T. (4) info
Coll 033Het Koninkrijk in het N.T. (4) info
Coll 034De "vervangingsleer" (4) info
Coll 035De Namen van God (4) info
Coll 036Oude en Nieuwe Testament (4) info
Coll 037De dag des Heeren (4) info
Coll 038De 70-ste week van Daniël (4) info
Mp3 bestellijst
reCAPTCHA

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/