VERRASSENDE ONTDEKKINGEN – SODOM EN GOMORRA

Wij geloven de Heer op Zijn Woord dat geschreven staat in de Bijbel. Bewijsmateriaal is niet nodig, want de Heer heeft gesproken! Zijn woorden zijn absolute zekerheid. Daarnaast is het echter toch ook interessant kennis te nemen van verrassende ontdekkingen die in de Bijbel genoemde gebeurtenissen bewijzen.

Deze Dvd’s tonen ons de hedendaagse overblijfselen van vier onderwerpen die in de Heilige Schrift aan de orde komen. De getoonde beelden en verklaringen zijn helaas bij weinigen bekend, maar wel zeer de moeite waard om te bekijken.
Ze bepalen ons op een boeiende wijze bij de betrouwbaarheid van de Woorden Gods.

Het bronmateriaal voor deze Dvd’s komt van videomateriaal waarvan de kwaliteit te wensen overlaat. De Inhoud van de oorspronkelijke video’s is echter dermate interessant dat er voor is gekozen dit materiaal opnieuw te bewerken en met Nederlandse ondertiteling, op Dvd’s en online te zetten.

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/