1. De Heer of de Leer? 01 Ab Klein Haneveld 01:25:49
  2. De Heer of de Leer? 02 Ab Klein Haneveld 01:13:22
  3. De Heer of de Leer? 03 Ab Klein Haneveld 00:45:27

De Heer of de Leer? “Wij hebben geen leer, maar een Heer,” lijkt een vrome uitspraak, maar verraadt een gevaarlijke geloofspraxis. Paulus drong er op aan te blijven bij “de gezonde leer”. Die is niets meer of minder dan het Woord van God, waarin de Geest spreekt. Alleen dááruit komt de prediking die tot geloof leidt. Door dát Woord ook leert de gelovige zijn Heer (steeds beter) kennen. Wie theorieën daarbuiten introduceert, hoe mooi en zelfs christelijk die ook lijken, bouwt per definitie op drijfzand. Niet voor niets toetsten de eerste christenen alles wat zij hoorden aan de Schriften. Zij controleerden of “deze dingen alzo waren”. De Heere Jezus Zelf bestudeerde (en kende daardoor) de Schriften en hanteerde die kennis tegen Satan en ongeloof. “Er staat geschreven.” Zelf wordt Hij het “Voorbeeld van de leer” genoemd. De Heer en de leer zijn niet te scheiden. De leer leidt naar Hem. En omgekeerd. “Heb acht op….. de leer en volhard daarin.”

 

Bijbelstudie audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/