History HISTORY – Let there be Light

Wie waren de vroege vrienden, volgelingen en familie van de Heere Jezus, de Christus der Schriften, die vluchtten voor geloofsvervolging en gevaarlijke zeereizen ondernamen naar West Europa? Volgens geschiedenis en overlevering waren zij ooggetuigen van de dood en opstanding van hun Leider en grepen ze iedere gelegenheid aan om anderen te vertellen over wat ze hadden gezien. Deze film volgt de groep, onder leiding van Jozef van Arimathea, de internationale handelaar in kostbare metalen, op hun reis.
Ze gingen naar de Provence, toen naar het noorden via Frankrijk en belandden uiteindelijk in Brittannië. De film werpt licht op de eeuwen erna, voor het Concilie in Arles in 314 na Christus die door Britse bisschoppen werd bijgewoond, en laat zien hoe krachtig het christelijke geloof in het Westen groeide.

 

 https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/