History HISTORY – The Thread of gold.

Deze film licht toe wat de werkelijke functie van een koning altijd is geweest.
De film wijst ons op hoe de Britse koningen uit de eerste eeuw, als vroege ‘verdedigers van het geloof’ het zojuist omarmde geloof op deze eilanden koesterden. Later hadden koningen en koninginnen dezelfde taak als de priesterkoningen uit de geschiedenis. Tegenwoordig beschermt grondwettelijke monarchie ons tegen te ver reikende politieke macht en houdt daar toezicht op. Ware aristocratie streeft naar adellijkheid op geestelijk gebied en dat heeft de Britse monarchen door de eeuwen heen kracht en karakter gegeven.

 

 https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/