1. Coll 013 01 De Tabernakel - deel 1 Ab Klein Haneveld 01:01:57
  2. Coll 013 02 De Tabernakel - deel 1 Ab Klein Haneveld 01:06:11
  3. Coll 013 03 De Tabernakel - deel 1 Ab Klein Haneveld 01:01:02
  4. Coll 013 04 De Tabernakel - deel 1 Ab Klein Haneveld 01:03:17

De tabernakel van Israël was slechts een voorafschaduwing van toekomstige hemelse realiteit onder het Nieuwe Verbond, door Mozes voorzien. Terwijl de hogepriester jaarlijks dienst deed in het Heilige der Heiligen, waaruit blijkt dat de mens er niet door werd gereinigd en geheiligd, is Christus thans eeuwig Hogepriester der gelovigen. Zij hebben vrije toegang tot de genade-troon. Ten teken daarvan scheurde bij de dood van de Heere Jezus het Voorhangsel. Er was een einde gekomen aan het Oude Verbond. Onder het Nieuwe Verbond wordt niet wat dood, maar wat levend is geofferd. In navolging van de Hogepriester mogen gelovigen als priesters hun eigen lichaam en leven offeren aan Hem. Een hemelse roeping, buiten legerplaats en religie.

“Dit is het bloed van het Nieuwe Testament.”

Deze Bijbelstudie College over “De Tabernakel” is uitgewerkt in twee delen. Om verder te luisteren selecteert u deel 2 van dit onderwerp.
beluisteren
deel 1
beluisteren
deel 2

 

 

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/