1. Coll 018 01 De Leer der Gemeente - deel 1 Ab Klein Haneveld 01:03:49
  2. Coll 018 02 De Leer der Gemeente - deel 1 Ab Klein Haneveld 01:00:35
  3. Coll 018 03 De Leer der Gemeente - deel 1 Ab Klein Haneveld 01:00:39
  4. Coll 018 04 De Leer der Gemeente - deel 1 Ab Klein Haneveld 01:10:27

Gebrek aan bijbelkennis over het wezen van de Gemeente, leidt tot slecht zicht op haar oorsprong en toekomst, evenals op die van Israël en de volken. Het “Lichaam van Christus” bestaat exclusief uit degenen die sinds Zijn opstanding aan Hem, het Hoofd en Fundament, zijn toegevoegd. Dat impliceert per definitie éénheid, die derhalve niet door mensen hoeft te worden georganiseerd. De “levende stenen” van het huis dat Hij Zélf bouwt, zijn uit de duistere wereld geroepen tot het Licht. Zij vormen de vergadering van eerstgeborenen, de eerstelingen van de oogst die nog moet komen en waarin Israël een voortrekkersrol op aarde zal spelen. Dat volk uit het Oude Verbond zal – eenmaal tot geloof gekomen – blijken te delen in het eerstgeboorterecht, zoals Jakob na Ezau óók een zegen kreeg.

“Ik zal Mijn Gemeente bouwen.”

Deze Bijbelse uiteenzetting over “De Leer der Gemeente” is uitgewerkt in vier delen. Om verder te luisteren selecteert u deel 2 van dit onderwerp.
beluisteren
deel2
beluisteren
deel3
beluisteren
deel4

 

 

 

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/