1. Coll 020 01 De Leer der Gemeente - deel 3 Ab Klein Haneveld 01:01:07
  2. Coll 020 02 De Leer der Gemeente - deel 3 Ab Klein Haneveld 01:05:28
  3. Coll 020 03 De Leer der Gemeente - deel 3 Ab Klein Haneveld 01:08:08
  4. Coll 020 04 De Leer der Gemeente - deel 3 Ab Klein Haneveld 00:59:12

Tot zoon te worden gesteld, ter voltooiing van Christus, is zowel de collectieve bestemming van de Gemeente als die van de individuele leden. Wat ná de opname komt, de wederkomst van Christus mét Zijn Lichaam, is de verwachting van de gelovigen. Dan wordt Zijn – en daarmee hun – heerlijkheid openbaar. Die omvat meer dan eeuwig leven, maar niet alle hemelburgers zullen er evenveel van ontvangen. De volle erfenis ligt klaar, maar er kan sprake zijn van loonderving. De (mate van) zaligheid is afhankelijk van hun dienst in lijdzaamheid aan de Heer, hun wandel “in nieuwheid des levens”. Want nú al behoren gelovigen tot de koninklijke familie van Christus, ook al is dat nog niet zichtbaar voor de wereld. Zij worden beloond voor het weerspiegelen van Christus heerlijkheid, waarin zij nu al delen.

“Houd wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.”

Deze Bijbelstudie College over “De Leer der Gemeente” is uitgewerkt in vier delen. Heeft u deel 1 of 2 gemist dan kunt u deze hier selecteren.
Om verder te luisteren selecteert u deel 4 van dit onderwerp.
beluisteren
deel 1
beluisteren
deel 2
beluisteren
deel 4

 

 

 

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/